NLA Weekly (9-15 ก.ค. 2561): สนช. ผ่านวาระแรก 5 ร่าง พ.ร.บ.เพิ่มเงินเดือนศาลและองค์กรอิสระ

NLA Weekly (9-15 ก.ค. 2561): สนช. ผ่านวาระแรก 5 ร่าง พ.ร.บ.เพิ่มเงินเดือนศาลและองค์กรอิสระ

เมื่อ 15 ก.ค. 2561
สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. พิจารณาลับและลงคะแนนเสียงลับมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คน และไม่เห็นชอบ จำนวน 2 คน
 
ในสัปดาห์นี้ สนช. ยังได้รับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติ 5 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอิสระ 5 ฉบับ คือ
1. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
2. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
3. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... 
4. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... 
5. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ...
 
9 กรกฎาคม 2561 
 
'วิษณุ' เผย รอ คสช. เคาะปัญหา 'ไพรมารีโหวต'
 
ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 53/2560 ให้พรรคการเมืองสามารถจัดประชุมใหญ่ เพื่อทำไพรมารีโหวตและให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามารถแบ่งเขตการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะใช้การทำไพรมารีโหวตแบบภาค ว่า ข่าวที่ว่าให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปยกร่างแก้ไขคำสั่งดังกล่าวเป็นความจริง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการทำไพรมารีโหวต โดยในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้พูดถึงการทำไพรมารีโหวตไว้ว่ามีประมาณ 3-4 แนวทาง คือ 1.ยังไม่เริ่มใช้ไพรมารีโหวต 2.มีการทำไพรมารีโหวตแบบจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล 3.การทำไพรมารีโหวตแบบภาค และ 4.หากไม่ใช้การทำไพรมารีโหวตจะใช้รูปแบบใดมารองรับแทน เพื่อให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัคร เพราะหากไม่ทำไพรมารีโหวต ก็จะไม่มีอะไรมารองรับตรงนี้และจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 ที่กำหนดให้สมาชิกพรรคต้องมีส่วนร่วม จึงมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำแนวทางเหล่านี้ไปจัดทำร่างในทุกรูปแบบแล้วนำเสนอ กกต. พิจารณา
 
วิษณุ กล่าวอีกว่า ส่วนคสช.จะเลือกใช้รูปแบบไหนใน 4 รูปแบบดังกล่าว ก็เป็นเรื่องที่ คสช. จะเป็นผู้พิจารณา และจะส่งข้อพิจารณาของ คสช. ไปให้กกต.ด้วยเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกแนวทางตามที่ คสช.เลือก เพราะขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะมีการทำไพรมารีโหวตแบบภาคตามที่บางฝ่ายเข้าใจ เพราะสิ่งที่เป็นข่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่มีการสรุปความเห็นไปให้กกต. เท่านั้น ขอย้ำว่าแนวทางเกี่ยวกับการทำไพรมารีโหวตนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กกต. คสช. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และคณะกรรมการกฤษฎีกา กำลังรวบรวมประมวลผล ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาในการพิจารณา ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. แต่คิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน
 
 
10 กรกฎาคม 2561
 
ประธาน กรธ. ระบุ หากจะปรับแก้การจัดทำไพรมารีโหวต ต้องรอร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ประกาศใช้ 
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึง การปรับแก้วิธีการจัดทำไพรมารีโหวต หรือการจัดการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพรรคการเมือง ว่า ต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีผลบังคับใช้ก่อน จึงจะสามารถแก้ไขได้ เพราะเป็นกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำไพรมารีโหวต ส่วนจะใช้รูปแบบใดนั้นคงต้องนัดหารือกันอีกครั้ง เพื่อดูถึงปัญหาว่าเกิดจากอะไรจะได้แก่ไขให้ตรงจุด ซึ่งในการหารือระหว่างพรรคการเมืองกับรัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เป็นเพราะเวทีที่เปิดนั้นให้พูดถึงปัญหาและให้แสดงความเห็น แต่เบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุป ดังนั้น กกต. ควรนัดหารืออีกครั้ง ส่วนข้อเสนอที่จะให้มีการจัดทำไพรมารีโหวตในระดับภูมิภาคแทนระดับเขตนั้น เห็นว่า ไม่ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของการทำไพรมารีโหวต เพราะเป็นเหมือนให้คนอีกจังหวัดมากำหนดผู้สมัครอีกจังหวัด ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลได้ออกมาปฏิเสธแล้วจึงต้องหาวิธีกันต่อไปว่าจะใช้วิธีใด แต่ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย ก็เปิดช่องให้สามารถจัดทำระดับจังหวัดแทนระดับเขตได้ซึ่งก็น่าจะผ่อนปรนไปได้เยอะ
 
 
12 กรกฎาคม 2561 
 
สนช. พิจารณารับหลักการวาระแรก 5 ร่าง พ.ร.บเพิ่มเงินเดือนศาลและองค์กรอิสระ
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารับหลักการวาระที่ 1 ร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่
 
1. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
2. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
3. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... 
4. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... 
5. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ...
 
โดยกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระ โดยจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2548  ทั้งนี้ การขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินย้อนหลังเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
ที่มา : ไอลอว์
 
สนช. พิจารณาลับ 3 ชั่วโมง เห็นชอบว่าที่ห้า กกต.
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาลับและลงคะแนนเสียงลับมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คน และไม่เห็นชอบ จำนวน 2 คน 
 
ผลการลงคะแนนคือ มีผู้สมัครที่ได้รับความ เห็นชอบ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
1) สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อายุ 60 ปี ศาสตราจารย์ ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยคะแนนเห็นชอบ 178 เสียง ไม่เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 3 คน
2 ) อิทธิพร บุญประคอง อายุ 61 ปี อดีตเอกอัครราชทูต ด้วยคะแนนเห็นชอบ 186 เสียง ไม่เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 5 คน
3) ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อายุ 65 ปี อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้วยคะแนนเห็นชอบ 184 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 5 คน
4) ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี อายุ 64 ปี ผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ด้วยคะแนนเห็นชอบ 184 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 6 คน
5) ปกรณ์ มหรรณพ อายุ 63 ปี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ด้วยคะแนนเห็นชอบ 185 เสียง ไม่เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 6 คน
 
และมีผู้สมัครที่ได้ไม่รับความเห็นชอบ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
1) สมชาย ชาญณรงค์กุล อายุ 60 ปี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยคะแนนเห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 193 เสียง งดออกเสียง 5 คน
2) พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และประธาน กกต. จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 28 เสียง ไม่เห็นชอบ 168 เสียง งดออกเสียง 5 คน
 
จากรายชื่อทั้งว่าที่ กกต. ทั้ง 7 พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีผลงานหรือประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีเพียง พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ที่เคยเป็นประธาน กกต. จังหวัดศรีสะเกษ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. สำหรับตำแหน่ง กกต. อีกจำนวน 2 คน จะต้องมีการสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน
 
ที่มา : ไอลอว์
 
13 กรกฎาคม 2561
 
สนช. เห็นชอบ 3 วาระรวด ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โอนงบฯ 2561 บางรายการ ไปเป็นงบกลาง-รายการฉุกเฉิน เพื่อให้กองทุนประชารัฐ และทำงานแผนงานตามร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  มีมติในวาระที่1 รับหลักการเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 185 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง  จากนั้นที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติแบบคณะกรรมาธิการเต็มสภาในวาระที่3  เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 138 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง
 
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงความจำเป็นในการตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า  เป็นการตรากฎหมายพื่อโอนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  จำนวน 12,730,497,700 บาท  ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถนำงบประมาณไปใช้ในยามจำเป็นเร่งงด่วนได้ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจน และเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ให้ทันต่อสถานการณ์
 
ด้านสมาชิก สนช. ต่างอภิปรายสนับสนุนหลักการของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะทำให้ภาครัฐสามารถนำงบประมาณไปใช้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ และนำงบไปใช้ในยามจำเป็นเร่งด่วน ได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
 
 
14 กรกฎาคม 2561 
 
เลขาธิการวุฒิสภา นัด 5 ว่าที่ ก.ก.ต. ประชุมเลือกประธาน 31 กรกฎาคม นี้
 
นัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถึง ขั้นตอนการเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อนำไปสู่การทูลเกล้าฯว่า ได้ส่งหนังสือนัดไปยัง บุคคลที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ลงมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเป็น กกต. ทั้ง 5 รายแล้วโดยกำหนดให้ผู้ได้รับการเห็นชอบดำเนินการต่างๆที่อาจเป็นการขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองให้เรียบร้อยเช่น การลาออกจากตำแหน่งผู้พิพากษาหรือข้าราชการระดับสูงที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อตนและนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
พร้อมทั้งนัดหมายให้กกต.ทั้ง 5 คน ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กกต. ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่อาคารรัฐสภา 2