“ให้พรรคใหม่ทำนาย...กัน : บทบาทพรรคใหม่ต่ออนาคตการเมืองไทย”

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา 

“ให้พรรคใหม่ทำนาย...กัน : บทบาทพรรคใหม่ต่ออนาคตการเมืองไทย” 

จัดโดยกลุ่มSaycular ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. - 19.30 น.
ณ ห้อง SC1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์(ตึกSC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.....................................

กำหนดการ

16.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

17.00 น. เสวนาหัวข้อ “ให้พรรคใหม่ทำนาย...กัน : บทบาทพรรคใหม่ต่ออนาคตการเมืองไทย” 

ร่วมเสวนาโดย


ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ 

สมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ก่อตั้งพรรคเกรียน 

ราเชน ตระกูลเวียง ผู้ก่อตั้งพรรคทางเลือกใหม่ 

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ผู้ก่อตั้งพรรคสามัญชน

ดำเนินรายการโดย 
ปิยพงษ์ นิ่มกุลรัตน์

18.45 น. ช่วงถาม-ตอบ

19.30 น. ปิดงานเสวนา