NLA weekly (17 - 23 มี.ค. 2561): คสช. ปลด 'สมชัย' / สนช.อนุมัติงบ 1.5 แสนล้านให้รัฐบาลภายใน 4 ชั่วโมง

NLA weekly (17 - 23 มี.ค. 2561): คสช. ปลด 'สมชัย' / สนช.อนุมัติงบ 1.5 แสนล้านให้รัฐบาลภายใน 4 ชั่วโมง

เมื่อ 25 มี.ค. 2561
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 4/2561 ให้ สมชัย ศรีสุทธิยากร ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านสนช. มีการพิจาณาเรื่องสำคัญหลายอย่างได้แก่ การพิจารณาและลงมติเห็นชอบ 3 วาระรวด ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมสนช.ได้มี มติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… ครั้งที่ 6 ออกไปอีก 60 วัน และรับหลักการวาระแรก ในร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และที่น่าจับตาไม่แพ้กันก็คือ  การทีส่นช. ได้ส่งร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความซึ่งอาจจะส่งผลต่อโรดแมปการเลือกตั้งในอนาคต
 
19 มีนาคม 2561
 
สนช. ส่งร่างกฎหมายส.ว.ให้ศาล รธน. ตีความ หลังมีชัยท้วง
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่าได้ลงนามในหนังสือที่ สนช.ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในบทเฉพาะกาล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มีนาคม  การส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความครั้งนี้ ประธาน สนช.ได้ทำบันทึกความเห็นชี้แจงถึงการส่งร่าง พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว. และความเห็นต่อการไม่ส่งร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
 
 
20 มีนาคม 2561
 
ม. 44 ปลด “สมชัย” พ้น กกต.
 
คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2561 เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันนี้ (20 มี.ค.) ยังระบุถึงสาเหตุการให้สมชัย ยุติการปฏิบัติหน้าที่ว่า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกรณีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเห็นของตนเกี่ยวกับกระบวนการและกำหนดการการเลือกตั้งด้วยถ้อยคำที่ไม่สมควรในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสน อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการจัดการการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
 
21 มีนาคม 2561 
 
“ศรีสุวรรณ” ร้อง สนช.ล้มสรรหา กสทช. เหตุขัดกฎหมายทั้งคุณสมบัติ-การฟังวิสัยทัศน์
 
ที่รัฐสภา ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บางรายก่อนที่ สนช.จะพิจารณาคัดเลือกต่อไป
 
 
22 มีนาคม 2561 
 
ไร้เสียงค้าน! สนช.เห็นด้วยทั้งสภา อนุมัติงบ 1.5 แสนล้านให้รัฐบาล หนุนไทยนิยม
 
ที่รัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.งบกลาง 4.6 พันล้านบาท 2.งบรายจ่ายตามกระทรววง 9.5 หมื่นล้านบาท และ 3.งบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4.5 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงและหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด คือ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 3.4 หมื่นล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 3.1 หมื่นล้านบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.2 หมื่นล้านบาท
 
ที่ประชุมสนช.มีมติรับหลักการวาระแรกด้วยคะแนน 194 ต่อ 0 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1 พร้อมทั้งตั้งกมธ.เต็มสภา เพื่อพิจารณารายมาตรา วาระที่ 2 ไม่มีการแก้ไข ก่อนลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 183 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 เสียง เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ รอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ก่อนปิดการประชุมเวลา 15.15 น. รวมใช้เวลาพิจารณางบกลางปี 4 ชั่วโมงครึ่ง
 
ที่มา: ข่าวสด 
 
ภาษีที่ดินไม่คืบ! สนช.ลากยาว ขอขยายเวลาต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 6
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม มติเห็นชอบ ให้ขยายเวลาการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… ครั้งที่ 6 ออกไปอีก 60 วัน หากนับจากมติรับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 60 สนช.ขยายเวลาการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เกิน 1 ปีแล้ว และมีมติเห็นชอบ ขยายเวลาการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.. ครั้งที่ 6 ออกไปอีก 90 หากนับจากมติรับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 60 สนช.ขยายเวลาการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เกิน 1 ปีแล้วเช่นกัน
 
 
สนช.ตั้งกก.สอบประวัติ 14 กสทช.
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 14 คน  โดยบุคคลที่สนช. แต่งตั้งเป็นกรรมาธิการฯ จำนวน 17 คน อาทิ พล.อ. กิตติ อินทสร, เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, แถมสิน รัตนพันธุ์, พล.อ.อู้ด เบื้องบน, สมชาย แสวงการ, สาธิต ชาญเชาวน์กุล  ทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบฯ ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 27 วัน
 
 
 
23 มีนาคม 2561 
 
สนช.รับหลักการกฎหมายเงินทดแทนแล้ว
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการวาระแรก ในร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน เห็นด้วย 168 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน 15 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินการ 60 วัน โดยก่อนหน้านี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงสาระสำคัญว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทนปี 2537 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
 
ทั้งนี้ ยืนยันว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน ที่สำคัญยังทำให้ลูกจ้างมีหลักประกัน
 
ขณะที่ สมาชิก สนช. อภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายนี้ เพราะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้ส่งเสริมให้แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานผู้พิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของร่างกฏหมายนี้ให้มากขึ้นด้วย เพราะจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างแท้จริง
 
ที่มา: Independent News Network
 
สนช. เตรียมเสนอแก้พรบ.คุ้มครองสัตว์
 
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงว่าสนช. เตรียมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้มีการขึ้นทะเบียน และเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
 
โดยจะให้อำนาจส่วนราชการท้องถิ่น ดำเนินการออกระเบียบข้อบังคับ กำหนดประเภทสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของ จะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน ซึ่งจะมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ที่รัฐสภาในสัปดาห์หน้าและในเร็วๆนี้ จะบรรจุร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่วาระการประชุม สนช. พร้อมกับร่างแก้ไขกฎหมายฯ ที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอมาคู่ขนานกัน คาดว่า ร่างกฎหมายฉบับแก้ไข จะมีผลใช้บังคับได้ในช่วงเดือนมิ.ย. หรือ ก.ค.นี้