"ละเมิดอำนาจศาล : จุดกึ่งกลางระหว่างอำนาจกับสิทธิอยู่ที่ใด?"

 

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ 

"ละเมิดอำนาจศาล : จุดกึ่งกลางระหว่างอำนาจกับสิทธิอยู่ที่ใด?"
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT. 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


วิทยากร
- ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- นายสุเนติ คงเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดชลบุรี
- ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code ในภาพ หรือที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdorstGsGpo3fzaMWjbsw_h8Xg1fxIQ1r9i0RmxgaNzgQ5o3w/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 02-613-2128

http://www.law.tu.ac.th/tulawcentreseminar2018