อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช.

 

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ
 
"อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช."
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 201 – 202 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. เกริ่นนำ "ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธ คสช. ทวงคืนอนาคตของเรา"
โดย อานนท์ ชวาลาวัณย์ หรือตัวแทนจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 
13.30 น. เสวนาหัวข้อ "อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช."
 
หัวข้อย่อย:
 
- "คนรุ่นใหม่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม"
โดย คุณปกรณ์ อารีกุล บัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน ม.บูรพา และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิชุมชน
 
- "โรงไฟฟ้าถ่านหินกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน"
โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน
 
- "ส่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมยุค คสช."
อ.พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 
- "อุปสรรคในการเคลื่อนไหวปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนใต้เงา คสช."
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
 
ดำเนินรายการโดย คุณจักรพล ผลละออ กลุ่มสหายสังคมนิยม (Group of Comrades)
 
16.30 น. ปิดงานเสวนา
 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
 
จัดโดย คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)
ร่วมกับ พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์