เสวนาวิชาการเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมือง

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ

เสรีภาพในการชุมนุม หรือมั่วสุดทางการเมือง

 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00-15.20 ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์ มช.

 

ร่วมเสวนาโดย

สุรชัย ตรงงาม ทนายความกรณีกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ

กฤษดา ขุนณรงค์ ทนายความกรณีกิจกรรมคัดค้านโรงไฟฟ้า #เทใจให้เทพา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล ผู้ต้องหากรณีแถลงข่าว มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช่ียงใหม่