NLA Weekly (2 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 60): สนช. พิจารณาเห็นชอบรับร่างกฎหมาย 4 ฉบับ

NLA Weekly (2 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 60): สนช. พิจารณาเห็นชอบรับร่างกฎหมาย 4 ฉบับ

เมื่อ 11 ธ.ค. 2560
สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. ได้มีมติรับร่างกฎหมายทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. .... , ร่าง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....และ ร่าง พ.ร.บ. โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ 
 
2 ธันวาคม 2560 
 
สนช.นัดประชุม 8 ธ.ค. นี้ พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับ
   
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งงดประชุมในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และนัดสมาชิกประชุม ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ในเวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... , ร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....,ร่าง พ.ร.บ.เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
 
'มีชัย' ระบุ คสช.ไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองไม่ขัดกฎหมาย
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการปลดล็อคพรรคการเมืองว่าเป็นอำนาจโดยตรงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการทำงานของ กรธ.ที่จะพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและหาก คสช.ยังไม่ปลดล็อคถือว่าไม่ขัดกับกฎหมาย เพราะ คสช.ใช้อำนาจคนละส่วน ส่วนกรอบเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดไว้ และจะครบกำหนดการส่งรายชื่อสมาชิกพรรคที่ปรับปรุงแล้วให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 5 มกราคม 2561
 
ที่มา : ประชาไท
 
5 ธันวาคม 2560 
 
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศ  5 แคนดิเดต กกต. เหลือโควต้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอีก 2 คน 
 
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  ได้เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 15 คน มาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยหลังจากรับฟังการสัมภาษณ์และแสดงความเห็นของผู้สมัครทั้ง 15 คนแล้ว  คณะกรรมการสรรหาได้ลงมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง   จำนวน 5 คน ได้แก่ ฐากร ตัณฑสิทธิ์, เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ, อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ และ ประชา เตรัตน์   โดยผู้ได้รับเลือกทั้ง 5 คนดังกล่าว ได้รับคะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการสรรหาฯ  ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 
 
ในส่วนของการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้มีมติเลือก นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา  โดยยังเหลืออีก 1 คน  ซึ่งอยู่ระหว่างรอการสรรหา เพื่อให้ครบ2คน   
 
 
6 ธันวาคม 2560 
 
สนช. นัดเคาะกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.18 มกราคม 2561
 
ทวีศักดิ์ สูทกาวาทิน โฆษคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้มีมติเลือก พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกสนช.เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมกับกำหนดกรอบเวลาการประชุมสัปดาห์ละ 3 วัน เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาในรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560
 
เบื้องต้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ไปแล้วทั้งสิ้น 10 มาตราจากทั้งหมด 178 มาตรา โดยยังไม่มีการปรับแก้ไขเนื้อหาไปจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯมายังสนช. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาให้เสร็จและจะส่งให้สนช.พิจารณาลงในวาระที่ 2 และ3 เพื่อให้ความเห็นชอบในวันที่ 18 มกราคม 2561 ต่อไป
 
 
7 ธันวาคม 2560 
 
วิษณุแจงคสช.ยังไม่มีการหารือปลดล็อกพรรคการเมือง
 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาหารือกับ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เพื่อหารือเรื่องที่รัฐบาลเตรียมจะเสนอกฎหมายสำคัญเข้าสู่วาระการพิจารณาของ สนช.ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ โดยเรื่องการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นั้นส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียด เพราะเป็นเรื่องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในการพิจารณา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่คิดว่าคสช.น่าจะเตรียมทางออกไว้แล้ว 
 
 
รองนายกรัฐมนตรี เชื่อ ไม่มีคว่ำร่างกฎหมายลูกการได้มาซึ่ง ส.ว.
 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือกับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า เป็นการหารือกันเรื่องการเสนอร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอด่วนในการประชุม สนช. วันพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 60) แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด ส่วนกรณีที่สมาชิก สนช. หลายคน เห็นต่างเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างกฎหมายลูก) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในระบบเลือกไขว้ อาจนำไปสู่การคว่ำร่างกฎหมายลูกและยืดระยะเวลาโรดแมปออกไปหรือไม่นั้น วิษณุ กล่าวว่า เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหา เพราะหากจะมีการคว่ำร่างคงลงมติไม่เห็นชอบตั้งแต่วาระแรกแล้ว อีกทั้งยังสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายลูกได้ในชั้นกรรมาธิการ อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้ใช้ระบบเลือกไขว้ แต่ก็เปิดทางให้ใช้วิธีอื่นได้ด้วย
 
 
8 ธันวาคม 2560 
 
สนช.ผ่านกฎหมายถวายความปลอดภัย 3 วาระรวด
 
วันที่ 8 ธ.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณาวาระร่างพ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ.... โดย คณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้เสนอ การลงมติรับหลักการในวาระแรก โดยที่ประชุมเห็นด้วยด้วยคะแนน 192 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 3 และตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภาขึ้นมาพิจารณา โดยไม่มีสมาชิกคนใดอภิปรายในวาระ 2 และลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 189 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 4 ทำให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 
 
สนช.มีมติ 188 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เงินคงคลังฯ ไว้พิจารณา
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินคงคลัง พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง 188 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 192 คน พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ...เป็นผู้พิจารณา กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน กรอบระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวชี้แจงว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเงินคงคลัง ปี 2491 โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังสามารถสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เพื่อชำระคืนเงินต้นของตั๋วเงินคลังที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
 
 
สนช.มีมติ 186 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ ไว้พิจารณา
 
 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง 186 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 190 คน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 17 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน กรอบระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวชี้แจงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2548 เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน และกำหนดวิธีการและกรอบวงเงินในการกู้เงิน เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนดให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการขยายเวลาการกู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ออกไปภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับกรณีที่มีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินคงคลัง
 
 
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ ไว้พิจารณา
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบล กมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน เห็นด้วย 173 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง กำหนดเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน
 
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ครอบครองที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส. 1178 ในท้องที่ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร แต่เนื่องจากโรงเรียนได้ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายและที่ราชพัสดุแปลงเดิมมีสภาพคับแคบไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทำความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงนี้กับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง โฉนดที่ดินเลขที่ 24571 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 40 ตารางวาและที่ดินของนางสวาท ดอนกระสินธุ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 24572 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน รวมสองแปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกันและเมื่อรวมกับที่ดินที่ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อให้อีกจำนวนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 80 ตารางวา ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันจึงมีเนื้อที่รวมประมาณ 6 ไร่ การแลกเปลี่ยนที่ดินทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นและมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการขยายโรงเรียน 
 
ซึ่งปัจจุบัน นางบุญมี และนางสวาท ได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว สมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี และนางสวาท แต่โดยที่มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ พร้อมยืนยันว่า หลักเกณฑ์สำคัญในการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุคือ คำนึงถึงประโยชน์ของราชการอย่างแท้จริงและต้องผ่านความเห็นของสภา