"รัฐธรรมนูญ/รัฐสวัสดิการ"

 

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการในวันรัฐธรรมนูญ 2560 หัวข้อ

"รัฐธรรมนูญ/รัฐสวัสดิการ"


วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องอดุล วิเชียรเจริญ (ห้อง 201) ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ว่าด้วยสาเหตุและความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐสวัสดิการในประเทศไทย อุปสรรค ความเป็นไปได้ และความคาดหวังที่จะสร้างรัฐสวัสดิการไทย และพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญ 2560 จะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือขัดขวางรัฐสวัสดิการกันแน่

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เสวนา "รัฐธรรมนูญ/รัฐสวัสดิการ"

หัวข้อย่อย:

- "ทำไมต้องมีรัฐสวัสดิการ?"
โดย ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 

- "อุปสรรคของรัฐสวัสดิการไทยทั้งในและนอกรัฐธรรมนูญ"
โดย คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

- "รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร?"
โดย คุณแสงศิริ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

- "ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของรัฐสวัสดิการไทย"
โดย รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา มหัทธนา พิธีกรรายการโทรทัศน์ ครู และนักกิจกรรม

16.30 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้

จัดโดย Third Way Thailand
พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)