"เจาะเวลาหาอนาคต" งานวันรัฐธรรมนูญ 2560

 

หากคุณอยากรู้ว่าอนาคตประเทศเป็นอย่างไร เราหาอนาคตมาให้คุณเห็นแล้วในนิทรรศการ 'เจาะเวลาหาอนาคต' นิทรรศการวันรัฐธรรมนูญส่งท้ายปีที่จะจำลองสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยในอีกสามสี่ปี ในงานยังมีกิจกรรมพิเศษ ประกอบไปด้วย
 
1. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'หนึ่งร้อยปีวิกฤตรัฐธรรมนูญและการเมืองของสยามประเทศไทย' โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 9.30-10.30 น.
 
2. เสวนา 'โฉมหน้าประเทศไทยหลังเลือกตั้ง' โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย และคุณพงศกร ยาห้องกาศ วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.30-12.30 น.
 
3. เสวนา 'รัฐธรรมนูญไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่าน' โดย ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อ.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ และ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 13.30-16.30 น.
 
นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม ณ ห้องอดุล วิเชียรเจริญ ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย