“รำลึก10 ปีที่จากไป วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์”

 

สมัชชาคนจน ขอเชิญร่วมงาน
“รำลึก10 ปีที่จากไป วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ”

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา - หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เพื่อสืบสานจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อคนจน ของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ลูกสาวคนจน.

 

ร่วมทำบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้ มด วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
สำผัสบรรยากาศ ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิของ.."หมู่บ้านคนจน"
 
เวทีทางวิชาการ : การบรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กับสิทธิคนจน" และ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอนาคตคนจน
กิจกรรมเผยแพร่รณรงค์การนำเสนอปัญหาของคนจนชนบท-คนจนเมือง และนิทรรศการของคนจน
เวทีวัฒนธรรมแสดงดนตรี กวี และละคร
 
กิจกรรมออกร้านสินค้าภาคประชาชน ตลอดจนตลาดนัดคนจน ตลาดวิถีชุมขนโดยชุมชน