เสวนาวิชาการชุดประเทศไทยไม่ทำงาน "ตุลาการธิปไตย ศาล และรัฐประหาร"

เสวนาวิชาการ ตุลาการธิปไตย ศาล และรัฐประหาร

 

โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ

 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

จัดโดย เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง - คนส.