งานรพีวิชาการ เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ร่างแก้ไขวิ.อาญา: เพิ่มอำนาจดักฟังโทรศัพท์”

 

 
งานรพีวิชาการ เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ
“ร่างแก้ไขวิ.อาญา: เพิ่มอำนาจดักฟังโทรศัพท์”
 
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00
สถานที่ ห้องLT.1 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
จำนวนวิทยากร 3 ท่าน
พ.ต.อ.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้กำกับการส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผศ.สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายมหิธร กลั่นนุรักษ์ ผอ.กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)