เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ “อนาคตรัฐวิสาหกิจไทย กับ ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ”...

 

กำหนดการ

8.30 น. ลงทะเบียน

9.00 น. กล่าวเปิดงานโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ

9.10 น. บรรยายหัวข้อ แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และ ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ) โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

9.30 น. ช่วงถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น

10.00 น. เสวนา “อนาคตรัฐวิสาหกิจไทย กับ ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ”

ผู้ร่วมเสวนา

  • ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สคร.
  • คุณบรรยง พงษ์พานิช อดีตกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
  • คุณสมหมาย ภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ทีดีอาร์ไอ

ดำเนินการเสวนา โดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ผู้ดำเนินรายการ ถามตรงๆ กับ จอมขวัญ ไทยรัฐทีวี

11.30 น. ช่วงถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น

11.50 น. สรุปงานเสวนาโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2z2AvY2