NLA weekly 7-13 ต.ค.2560: เลือกตั้ง พ.ย.2561 สนช.-กรธ. ร่างกฎหมายลูกเสร็จตามโรดแมป

NLA weekly 7-13 ต.ค.2560: เลือกตั้ง พ.ย.2561 สนช.-กรธ. ร่างกฎหมายลูกเสร็จตามโรดแมป

เมื่อ 15 ต.ค. 2560
สัปดาห์หน้าวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการประชุมพิจารณากฎหมายสามฉบับ ประกอบด้วย ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ในวาระที่สาม และร่างพ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ในวาระหนึ่ง
 
นอกจากนี้ กฎหมายลูกสามฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำลังจัดทำ สนช.คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ดังนี้ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... จะพิจารณา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... จะพิจารณาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... จะพิจารณา วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
 
7 ตุลาคม 2560
 
กรธ.เร่งพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.วางแนวทางป้องกันการซื้อขายตำแหน่ง
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวก่อนการประชุม กรธ.นัดพิเศษ ว่า ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยจะพิจารณาวิธีการคัดเลือก ส.ว. ไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่ง เพราะที่ผ่านมามีนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการสรรหา ดังนั้น กรธ. จึงพยายามหาช่องทางอุดช่องโหว่  เพื่อให้ได้ ส.ว. ที่ดี ตั้งใจทำงานเข้ามาทำหน้าที่ โดยคาดว่า วันนี้จะได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าว พร้อมย้ำว่า กรธ. จะเร่งพิจารณาให้แล้วภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 จากนั้นจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และคาดว่าจะสามารถส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้
 
 
9 ตุลาคม 2560
 
รองประธาน สนช. เผยตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ทำงานควบคู่กับ กรธ. หวังลดความเห็นต่างในชั้นกรรมาธิการ
 
สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ของ สนช. ว่า ขณะนี้ มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อระดมความเห็นทั้งจากสมาชิก สนช. และบุคคลภายนอก โดยจะนำส่งความเห็นดังกล่าวไปยัง กรธ. เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายลูกก่อนส่งเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ซึ่ง หาก กรธ.เห็นว่า แนวคิดของ สนช. ดีกว่าและยอมรับได้ก็นำไปปรับแก้ไขร่างกฎหมายลูกให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 
 
10 ตุลาคม 2560
 
ประยุทธ์ ประกาศจัดเลือกตั้ง พ.ย. 2561
 
ภายหลังการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช. รับทราบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 8 ตุลาคม โดย คสช. จะพิจารณาเวลาจัดทำกิจกรรมทางการเมืองที่เหมาะสม เพื่อผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองต่อไป โดยหัวหน้าคสช. กล่าวว่า ในเดือน มิถุนายน 2561 จะประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในเดือน พฤศจิกายน 2561 จะให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ขอให้นักการเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย เพราะจะมีผลต่อการผ่อนปรนมาตรการ
 
 
ผู้ตรวจฯ มีมติรับคำร้องสมชัยกรณีเซ็ตซีโร่กกต.
 
รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ที่ประชุมมีมติรับคำร้องที่ สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นขอให้พิจารณาและส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยกกต. กรณีให้เซ็ตซีโร่กกต.ชุดปัจจุบันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว หลังจากนี้จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ยื่นคำชี้แจงกลับมาโดยเร็ว แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีความเห็นเรื่องดังกล่าวก่อนกระบวนการสรรหากกต.จะเริ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเห็นว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง
 
ที่มา: ประชาไท
 
11 ตุลาคม 2560
 
รองประธาน สนช. ยืนยัน พิจารณากฎหมายลูกเสร็จทันประกาศเลือกตั้งในเดือน มิ.ย.61
 
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า สนช.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดเสร็จตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด และจะไม่มีปัญหา ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าในเดือนมิถุนายน 2561 ก็จะสามารถประกาศวันเลือกตั้งได้ แต่ทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วย เพราะกรอบเวลาอาจช้าหรือเร็วกว่าตามที่กระบวนการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พร้อมเชื่อว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีความเข้าใจและเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง
 
 
โฆษก วิป สนช. คาด กรธ.ส่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ สนช. 31 ต.ค. เตรียมนำเข้าที่ประชุม สนช. 2 พ.ย.นี้
 
เจตน์  ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ให้กับ สนช. ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ และจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ อีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... คาดว่า กรธ.จะส่งให้ สนช. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน เพื่อจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน สำหรับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คาดว่าจะส่งให้ สนช. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน และจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
 
 
คกก.ปฏิรูปตำรวจเคาะวิธีเลือก ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.เป็นผู้คัดเลือก
 
พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่า มีการพิจารณาการให้บำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการตำรวจ จากเดิมการพิจารณาความดีความชอบเป็นอำนาจ ผบ.ตร.เป็นหลัก แก้ไขเป็นพิจารณาผ่านคณะกรรมการ ส่วนการให้อัยการเข้ามาร่วมสืบสวนทำสำนวนคดีกับตำรวจนั้น ยังไม่มีข้อสรุป เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญและซับซ้อนพอสมควร ส่วนการเลือก ผบ.ตร. ยังคงให้ ผบ.ตร.คนเดิมเสนอชื่อเหมือนเดิม แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) แทนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
 
ทีมา: ไทยรัฐ
 
12 ตุลาคม 2560
 
ประธาน กรธ. เผยทบทวนร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ถึงขั้นตอนระบบการเลือกตั้งแล้ว
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนเนื้อหากฎหมายรอบที่สองซึ่งใกล้เสร็จแล้ว มีการพิจารณารายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกแบบกันเองภายในกลุ่มอาชีพ และการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะทำให้การทุจริตเลือกตั้งทำได้ยากขึ้น โดยมีการชี้แจงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและผู้สมัคร สามารถเข้าใจรายละเอียดของระบบการเลือกตั้งดังกล่าวให้มากขึ้น