"เหลียวหลังแลหน้า มรดกคนเดือนตุลากับอนาคตสังคมไทย"

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 44 ปีเหตุการณ์ 14 ตุลา หัวข้อ

"เหลียวหลังแลหน้า มรดกคนเดือนตุลากับอนาคตสังคมไทย"

ว่าด้วยมรดกของคนเดือนตุลา ทั้งรุ่น 14 ตุลาและ 6 ตุลา ทั้งที่ถูกรื้อทำลายไปแล้วและที่ยังส่งผลถึงสังคมไทยในปัจจุบัน อีกทั้งความคาดหวังของคนเดือนตุลาต่ออนาคตสังคมไทย

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เสวนา "เหลียวหลังแลหน้า มรดกคนเดือนตุลากับอนาคตสังคมไทย"

หัวข้อย่อย:

- "มรดกคนเดือนตุลาด้านการเมือง"
โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- "มรดกคนเดือนตุลาด้านแรงงาน"
โดย คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แรงงาน

- "มรดกคนเดือนตุลาด้านศิลปวัฒนธรรม"
โดย คุณสุขุม เลาหพูนรังษี อดีตประธานชุมนุมนาฏศิลป์และการละคร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) 

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา มหัทธนา พิธีกรรายการโทรทัศน์ ครู และนักกิจกรรม

16.30 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้

จัดโดย พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)