เสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร

 

 

 

 

จาก "ตุลาการภิวัตน์" สู่ "ศาลรัฐประหาร"
ปัญหาตุลาการกับการเมืองในร
ะบบนิติรัฐ-ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร


โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน


อธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์นามปากกา "ใบตองแห้ง"

จัดโดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน