เวทีสาธารณะ "พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสันติภาพ: พูดความจริงกับอำนาจ"

 

กำหนดการ

 

เวลากิจกรรม
12.30 - 13.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม รับเอกสาร
13.00 - 13.30 น.

ข้ออ้างถ่านหินทางเลือกสุดท้าย
ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.30 - 14.00 น.โครงข่ายพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรมหลังยุคถ่านหิน
รศ.ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00 - 14.30 น.การเดิมพันพลังงานบนหายนะของฐานทรัพยากร
คุณประสิทธิชัย หนูนวล  เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน
14.30 - 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15 น.ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่บกพร่องและไร้ความเป็นธรรม
 • ต้นทุนตะโล๊ะปาตานีและพื้นที่ชุ่มน้ำผืนสำคัญ
  คุณดอเลาะ อาแว ตัวแทนเครือข่ายตะโล๊ะปาตานี
  อาจารย์ ดิเรก เหมนคร
  ตัวแทนเครือข่ายตะโล๊ะปาตานี
   
 • ความเหลื่อมล้ำของความรู้ภายใต้ระบบการประเมินผลกระทบ EHIA_EIA
  คุณสมพร เพ็งค่ำ  สถาบันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบโดยชุมชน
16.15 - 16.30 น.เครือข่ายแถลงการณ์ร่วม
16.30 - 17.00 น.แลกเปลี่ยน ซักถามดำเนินงานเสวนาโดย  จริยา เสนพงศ์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ร่วมพูดคุยถึงระบบและกระบวนการ EHIA ที่บกพร่องและไม่เป็นธรรมในการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่