จากป่าสู่เมือง : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร)

 

เวทีนำเสนอเรื่องราวแรงบันดาลใจจาก ‘สืบ นาคะเสถียร’ ถึงช่างภาพผืนป่าสัตว์ป่าในประเทศไทย ที่รวมกันเป็นทีมทำงานเดียวกันในชื่อ ‘สารคดีสัญชาติไทย’ นำทีมโดย ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ กับเรื่องเล่าสื่อความหมายงานอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านภาพถ่ายและงานสารคดีภาพเคลื่อนไหว ในเรื่องราวจากยอดดอยสูงที่อยู่ของกวางผา ไปจนสู่ระบบนิเวศแห่งท้องทะเล อันประกอบด้วยเรื่องเล่าจากยอดดอย พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าตะวันตก ป่าดิบเขา ทะเลและวาฬ ผ่านมุมมองช่างภาพหลากหลายชีวิตที่ทำงานฝังตัวอยู่ในพื้นที่จริง ที่จะออกจากป่ามาอธิบายความสำคัญของผืนป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ผ่านศิลปะการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นงานนำเสนออีกมิติ นอกเหนือจากการศึกษาผ่านงานวิชาการ

และจากเรื่องราวทั้ง 5 พื้นที่ที่กล่าวมา จะถูกร้อยเรื่องออกเป็นสารคดีขนาดสั้น 1 เรื่อง ในชื่อ SIAM SPECIES กำหนดฉายครั้งแรกในงานนี้ เวลา 16.00 น.

ปิดท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยการแสดงดนตรีของคุณมาโนช พุฒตาล ที่จะเป็นการนำเสนอผ่านบทเพลงที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ฟัง และสื่อความหมายถึงคนทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแสดงดนตรีของนักดนตรีสาวเสียงคุณภาพอย่างคุณน้ำ คีตาญชลี

13.00 น. ดนตรี Xavier K
13.30 น. แรงบันดาลใจที่สืบต่อ โดย ทีมงานสารคดีสัญชาติไทย
16.00 น. ฉายภาพยนตร์สารคดี SIAM SPECIES
16.30 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล
17.00 น. ดนตรี น้ำ คีตาญชลี

9 กันยายน 2560 : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน


ร่วมรำลึกเหตุการณ์หยุดเขื่อนน้ำโจน กับเรื่องราวการทำงานของสืบ นาคะเสถียร และผองเพื่อน ผ่านงานบรรยายจากบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์ ในมิติต่างๆ ทั้งจากนักวิชาการ ภาคประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงเพื่อนสนิทของคุณสืบ นาคะเสถียร อาทิ เช่น คุณไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คุณสุประดิษฐ์ กัณห์วานิช คุณภินันทน์ โชติรสเศรณี รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ใหญ่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

นอกจากเรื่องของเขื่อนน้ำโจนแล้ว มูลนิธิสืบฯ ได้ใช้วาระนี้ สรุปการทำงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 งานเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ในประเด็นเรื่องเขื่อนแม่วงก์ หลังจากเหตุการณ์เดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ผ่านมาครบ 4 ปี ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ตรงไหน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปแล้วบ้าง คุณอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ในส่วนของภาคดนตรี คุณสุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวานจะคืนเวทีรำลึกสืบ นาคะเสถียรอีกครั้ง พร้อมบทเพลงเรื่องเล่าจากพงไพร ร่วมด้วยวงมโหระทึก นำโดย คุณนพพล โกมารชุน และคุณปรียานุช ปานประดับ และอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มมากความสามารถ คุณแม็ก เจนมานะ

13.00 น. ดนตรี แม็ก เจนมานะ
13.40 น. เสวนา บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
16.30 น. เรื่องเล่าจากพงไพร โดย สุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวาน
17.30 น. บันทึก 4 ปี คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ และการจัดการน้ำทางเลือก
18.00 น. ดนตรี มโหระทึก

10 กันยายน 2560 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย


วันสุดท้ายของกิจกรรมจากป่าสู่เมือง ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทย ประกอบไปด้วย รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย โดย คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และรายงานสุขภาพกลุ่มป่าประเทศไทย โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงประเด็นสาธารณะที่เราควรรู้ อย่างเรื่องขยะ โดยคุณเพชร มโนปวิตร พันธยัตรป่าไม้ โดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และรายงานสถานการณ์เสือโคร่งในผืนป่าไทย โดย ทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

ปิดท้ายงานจากป่าสู่เมืองด้วยการแสดงดนตรี โดย วงจินตะ ริค วชิรปิลันธ์ วงพอส วงซิกชายด์ และมาโนช พุฒตาล กับวงเดอะ แลมบ์

13.00 น. ดนตรี จินตะ
13.40 น. เรื่องเล่าจากนักวิจัยเสือโคร่ง โดย ทีมนักวิจัยสถานีสัตว์ป่าเขานางรำ
14.20 น. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
15.40 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย และสุขภาพกลุ่มป่าไทย
16.20 น. ดนตรี ริค วชิรปิลันธ์
17.00 น. ดนตรี พอส
18.00 น. ดนตรี ซิกชายด์
19.00 น. ดนตรี เดอะ แลมบ์ (มาโนช พุฒตาล)

นอกจากภาคกิจกรรมบนเวทีแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังมีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมชมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรอีกหลายกิจกรรม อาทิ ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกองค์กร ซุ้มกิจกรรมระดมทุนเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ซุ้มกิจกรรมจากโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก และจัดแสดงนิทรรศการสืบ นาคะเสถียร กับเขื่อนน้ำโจนให้ชมในบริเวณงาน

กิจกรรม จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ทั้ง 3 วัน เปิดให้เข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามเวลาเปิดทำการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่วนกิจกรรมด้านเวที จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม