ราชดำเนินเสวนา "ปลุกข้อหามาตรา 116 อุปสรรคต่อการปฏิรูปไทย"

ประเด็นเสวนา

- การตั้งข้อหาผู้เห็นต่างจากรัฐบาลในมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา ที่มีเพิ่มขึ้นในยุครัฐบาลคสช. ช่วง 3 ปี ทั้ง ฝ่ายการเมือง นักกิจกรรม สื่อมวลชน ตรงตามเจตนารมณ์กฎหมายหรือไม่ หรือ เหวี่ยงแห เหมาเข่ง เพื่อปิดปากให้คนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์

- . การอ้างเหตุผลเพื่อความมั่นคงเพียงพอแค่ไหน และขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับประชามตินี้หรือไม่ที่รองรับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไว้  และกลุ่มที่คิดต่างจาก คสช. ในภาพรวม ได้ติชมโดยสุจริตแค่ไหน เข้าข่ายควรถูกตั้งข้อหา มาตรา 116 ได้

- การตั้งข้อหาด้วยมาตรา 116 กระทบต่อการปฏิรูปประเทศ การสร้างความปรองดองหรือไม่ อย่างไร ในขณะที่รัฐบาลผลักดัน เดินหน้าสู่โหมดปฏิรูปประเทศ และเรื่องนี้ควรมีทางออกอย่างไรต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรยากาศนำไปสู่ความสมานฉันท์ของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก