งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

กำหนดการ
งานฉายภาพยนตร์ การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
(กระบวนการสันติภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากไม่มีการเยียวยา)

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕:๐๐ – ๑๘:๔๕ น.

ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ 
ลงทะเบียน

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ 
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
กรรมการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ 
การฉายภาพยนต์: The Railway Man

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐
เวทีอภิปราย
• คุณ อัญชนา หีมมีหน๊ะ หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ ซึ่งทำงานเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรีในภาคใต้
• คุณ รอมฎอน ปันจอร์, นักวิชาการศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ ผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ความขัดแจ้งขัดแย้ง
• อจ. ชำนาญ จันทร์เรือง อจ.พิเศษมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ผู้แทนคณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน TJ Thailand
• ผู้เสียหายจากความรุนแรง
• เหยื่อจากการซ้อมทรมาน
ดำเนินรายการโดย ทนายณัฐาศิริ เบิร์กแมน 

๑๘.๓๐ – ๑๘.๔๕
ช่วงถามตอบ
กล่าวปิดงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2hqkhAY