ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 20 สมาคมนิติศาสตร์ มธ.

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 


ขอเชิญชวนนักกฎหมายยุคเมืองไทย 4.0 
เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง 

"นักกฎหมายไทย 4.0" 

นำเสวนาโดย : 

ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.สยาม
ท่านธนรักษ์ เนาวรัตน์ จากศาลฎีกา บรรยายเรื่อง E-File ของศาลที่เพิ่งประกาศใช้
นายสัตยะพล สัจจเดชะ นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา 

ดำเนินการเสวนาโดย ร.ศ. ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี อุปนายกสมาคมฯ 

เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมงานได้ฟรี

สำหรับสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมงาน
มีสิทธิรับของชำร่วยสำหรับงานนี้เป็นพิเศษ
หลังจากได้แสดงตัวลงทะเบียนสมาชิกฯแล้วได้ทันที. 

สำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ต้องการเข้าร่วมงาน
ขอความกรุณาช่วยแจ้งความจำนงเข้ามาในไลน์กลุ่มนี้ด้วย 
เพื่อทางสมาคมจะได้จัดเตรียมของชำร่วยและอาหารกลางวัน
ได้เหมาะสมกับจำนวนด้วย 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

link งานเสวนา : http://bit.ly/2t6raIZ