เสวนา "เปิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยกวา 40 ชาติในประเทศไทย : สู่ความคุ้มครองและการจัดการที่เหมาะสมของรัฐไทย"

เครือข่ายสิทธิของคนไร้รัฐและผู้ลี้ภัย ร่วมกับ องค์กร Asylum Access Thailand และ Documentary Club Thailand ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา "เปิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยกวา 40 ชาติในประเทศไทย : สู่ความคุ้มครองและการจัดการที่เหมาะสมของรัฐไทย"  และการฉายภาพยนต์สารคดี "After Spring" เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 60 เวลา 10.00 – 13.00  น. ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยได้อพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสถิติแล้วมีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 120,000 คน  โดยในจำนวนนี้ ประมาณ 110,000 คน เป็นผู้หลบหนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมาซึ่งถูกจัดอยู่ให้พักอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี แล้ว และอีกประมาณ 8,000 คน เป็นผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจาก 40 ประเทศ ที่อาศัยอยู่ภายนอกค่ายผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยในเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้อพยพมาจากประเทศปากีสถาน เวียดนาม โซมาเลีย อิรัก ปาเลสไตน์ ซีเรีย และอื่นๆ  ขณะเดียวกันยังคงมีผู้อพยพที่พยายามหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแสวงหาการปกป้องคุ้มครองในลักษณะอื่นๆ ทั้งผู้อพยพชาวโรฮิงญา หรือผู้อพยพชาวอุยเกอร์
 
ดังนั้นเนื่องในวาระวันผู้ลี้ภัยโลก เครือข่ายสิทธิของคนไร้รัฐและผู้ลี้ภัย ร่วมกับ องค์กร Asylum Access Thailand และ Documentary Club จึงได้ร่วมจัดงานเสวนาในหัวข้อ "เปิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยกวา 40 ชาติในประเทศไทย : สู่ความคุ้มครองและการจัดการที่เหมาะสมของรัฐไทย"  พร้อมทั้งจัดฉายภาพยนตร์สั้นตีแผ่เรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที้อพยพลี้ภัยในประเทศไทย และภาพยนต์สารคดี เรื่อง"After Spring"  ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในค่าย “ซาทารี” ประเทศจอร์แดน ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และกลุ่มคนในความห่วงใยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) รวมถึงเพื่อเป็นการเสนอแนะให้รัฐไทยมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้อพยพลี้ภัยในประเทศไทยอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้สื่อมวลชนจะได้พบกับ
 
·        การจัดฉายภาพยนตร์สั้นตีแผ่เรื่องราวชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศไทย
 
·        การเสวนาในหัวข้อ "เปิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยกว่า 40 ชาติในประเทศไทย : สู่ความคุ้มครองและการจัดการที่เหมาะสมของรัฐไทย"  โดยวิทยาการที่ทำงานในเรื่องผู้ลี้ภัยอาทิ
 
-           คุณศิววงศ์ สุขทวี ผู้แทนเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ ที่จะมากระเทาะภาพรวมของผู้ลี้ภัยในเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 
-           คุณอดิศร เกิดมงคล เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ  ที่จะมการจัดการเชิงกฎหมายและนโยบายของผู้ลี้ภัยในเมืองของประเทศไทย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอทางออกในการจัดการผู้ลี้ภัยในเมืองอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่รัฐ
 
-          ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาพูดในเรื่องของ การย้ายถิ่นโดยการถูกบังคับ และบทบาทของไทยในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในเวทีโลก รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่เรื่องการคัดกรองผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยของคณะรัฐมนตรีอีกด้วย
 
·        แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและการเดินทางของผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ภายในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล จากองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิของผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐที่ทำงานกับผู้ลี้ภัยทั้งภายในค่ายพักพิงฯ ในพื้นที่ชายแดน และในกรุงเทพมหานครฯ
 
·        พร้อมทั้งร่วมรับชมภาพยนต์สารคดี เรื่อง "After Spring"  ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ลี้ภัยที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในค่าย “ซาทารี” ประเทศจอร์แดน ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก
 

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร 086-335-1069 , คุณมิคโทร 083-331-2129