อภิปรายสาธารณะเรื่อง "ข้ามพ้นความแตกแยก: กลยุทธ์การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง"

 
ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะเรื่อง "ข้ามพ้นความแตกแยก: กลยุทธ์การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง" โดย Betsy Mulligan-Dague ผู้อำนวยการ Jeannette Rankin Peace Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมด้วย ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 
สำรองที่นั่งโดยลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/e3slVj4WzJcFrvnl2
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: [email protected]