เสวนา "ถอดบทเรียน ความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมายปิดปากสื่อ"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ถอดบทเรียน ความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมายปิดปากสื่อ" จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล ถนนสามเสน)