เสวนาวิชาการ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในต่างประเทศ"

พบกับจุดจบผู้นำอำนาจนิยม เมื่อการล่มสลายมาเยือน

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในต่างประเทศ"

ร่วมเสวนาโดย

- ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปล/นักเขียน

- อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ธิวัชร์ ดำแก้ว ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD)

- อ.ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- รังสิมันต์ โรม สมาชิกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร (ตรงข้ามห้องประกอบ หุตะสิงห์) อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์