ม 44 กับ อำนาจอธิปไตย ของประชาชน

ม 44 กับ อำนาจอธิปไตย ของประชาชน

vxdpass5 เมื่อ 11 เม.ย. 2560

การใช้ม44  เป็นการใช้อำนาจอันเป็นสิทธิ  และหน้าที่  จนเกินขอบเขต  เกินเลย จนเกิดปัญหา

สร้างความเดือดร้อน รำคาญ หรือเสียหาย  ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ของผู้อื่น  อาชีพอื่น  หน่วยงานอื่น 

องค์กรอื่น  หรือไม่??????

เมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของ   ปวงชนชาวไทย ( ทุกคน ทุกอาชีพ )

ดังนั้น  ปวงชนชาวไทย  ทุกคน ทุกอาชีพ   สามารถใช้อำนาจอธิปไตยนั้น ( รัฐธรรมนูญ  มิได้ห้ามใช้ )

ทั้งในทาง   นิติบัญญัติ (ทฤษดี )   บริหาร (ปฏิบัติ) และตุลาการ (ตรวจสอบข้อผิดพลาดของ    ทฤษดี  และ ปฏิบัติ )  

ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  ทุกประการ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player