เสวนา 'ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์'

 

26 เมษายน 2560

โรงแรม The Emeral ถ.รัชดาพิเษก


9.00 - 9.15 น. 
ลงทะเบียน

9.15 - 9.30 น. 
▶ กล่าวเปิดงาน โดย คุณเทพ วงษ์วานิช รองประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

9.30 - 9.45 น.
▶ ช่วงที่ 1 สถานการณ์และทิศทางคอร์รัปชันไทย โดย คุณณัชพล ประดิษฐเพชรา นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

9.45 - 10.15 น. 
▶ ช่วงที่ 2 นำเสนองานวิจัยของทีดีอาร์ไ
- รายงาน “โฉมหน้าคอร์รัปชันไทย”
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ
- รายงาน “การติดตามตรวจสอบการบริการภาครัฐ”
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ
คุณขนิษฐา ฮงประยูร นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ

10.30 - 10.45 น. 
▶ ช่วงที่ 3 นำเสนอผลการติดตามการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

10.45 - 12.00 น. 
▶ ช่วงที่ 4 การเสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
รศ. ดร. สิริลักษณา คอร์มันตร์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ช.
คุณอธึกกิต แสวงสุข ผู้ดำเนินรายการ Voice TV 21 และคอลัมนิสต์ Khaosod - ข่าวสด

ดำเนินรายการโดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

◦◦ 12.00 -12.15 น. ◦◦ 
▶ สรุปและกล่าวปิดงาน
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ

 

*** ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ส่ง 'ใบสมัคร' ร่วมงาน 
ที่ https://www.eventpop.me/e/1686-corruption ***