จากบิลลี่ถึงชัยภูมิ ใจแผ่นดินไม่ยอมแพ้

 
 
 
 
จาก บิลลี่ แห่ง บางกลอยบน - ใจแผ่นดิน - 3 ปีแล้วที่เขาหายไป (17 เมษายน 2557) 
ถึง ชัยภูมิ แห่ง กองผักปิ้ง - แผ่นดินที่ไม่ยอมแพ้ - 3 อาทิตย์ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม ( 17 มีนาคม 2560)
...
สู่งาน "ใจแผ่นดินไม่ยอมแพ้"
มาร่วมกันเปล่งเสียงแทนคนไร้เสียง
คืนความจริง คืนความเป็นธรรม
หยุด ! ความรุนแรงจากอำนาจถือปืน
...
พบกันวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 บ่ายสามโมงถึงสองทุ่ม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (โถงและห้องอเนกประสงค์ชั้น 1)
.....
อย่าปล่อยให้การสูญหายและความตายที่ปราศจากความยุติธรรม 
ไร้เสียง ! อีกต่อไป