การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย:ปัจจุบันและอนาคต

 

การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย:ปัจจุบันและอนาคต

 

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย 

เรื่อง “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” 
โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ

ในวันที่ 4 เมษายน เวลา 08.30 - 12.30 น. 
ณ ห้องคราวน์ 1-2 ชั้น 21 โรงแรม คราวน์พลาซ่า ลุมพินี

และการเสวนา หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต” 

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

คุณวิชัย ไหมทอง ผู้จัดการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

คุณจงโปรด คชภูมิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

คุณศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการวิจัย
 

 

ดูเฟซบุ๊กอีเว้นต์ ได้ที่ https://www.facebook.com/events/1242001375914073/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1490853578678829