เสวนาว่าด้วยพรบ.รับรองเพศ

 
 
รับรองเพศ รับรองอย่างไร เงื่อนไขแบบไหน ใครถึงจะได้รับรองบ้าง
 
14 มีนามาพบกันค่ะ ใน เสวนาว่าด้วยพรบ.รับรองเพศ
 
-คุณไตรรัตน์ ฟ้าปกาสิต /นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานเลขานุการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ นายก สมาคมเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
-พริษฐ์ ชมชื่น นักกิจกรรมอิสระ เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
-เจษฎา แต้สมบัติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
 
ดำเนินรายการ โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรม