กิจกรรมเพื่อรำลึกถึง 13 ปี สมชาย นีละไพจิตร “สมชายไหน.. ไหนสมชาย 13 (ปี)

 

กิจกรรมเพื่อรำลึกถึง 13 ปี สมชาย นีละไพจิตร “สมชายไหน.. ไหนสมชาย 13 (ปี) และประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2560

 

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตรชวนร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง 13 ปี สมชาย นีละไพจิตร “สมชายไหน.. ไหนสมชาย 13 (ปี) และประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2560”


วันเสาร์ที่ 11 มีนาคมนี้ เวลา 9.00-12.45 น. ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ เราชวนมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้ “ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น” ในงานประกาศ “รางวัลสมชาย นีละไพจิตร” ประจำปี 2560 งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีคุณูปการ เสียสละ ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 


กำหนดการ

08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. ปาฐกถาเรื่อง “งานคือชีวิตของ สมชาย นีละไพจิตร และชีวิตคืองานของครอบครัว นีละไพจิตร”
โดย อังคณา นีละไพจิตร หัวหน้าครอบครัว นีละไพจิตร หลังการสูญหายของทนายสมชาย

09.30 – 10.30 น.พูดคุย ชีวิตและการทำงานเพื่อ (อีกหลาย) ชีวิตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หลังการสูญหายของทนายสมชาย 

ร่วมเล่าโดย
วัชรินทร์ นิลสกุล กรรมการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมแห่งประเทศไทย
พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
วาสนา ภัทรนันทกุล ทนายความ
รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ.* (อยุ่ระหว่างการติดต่อ)

ดำเนินรายการโดย งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

11.30 – 11.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11.45 -12.45 น. รายการประกาศรางวัลเกียรติยศแด่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ทำงานโดดเด่น 

- ที่มาและวัตถุประสงค์ของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร โดย จอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
- ประกาศรายนามผู้ได้รับ “รางวัลสมชาย นีละไพจิตร” หนึ่งรางวัล และ “รางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง” สามรางวัล โดย ประทับจิต นีละไพจิตร กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
- มอบรางวัลโดย โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์