นับถอยหลัง EIA/EHIA ชี้ชะตาอนาคตใต้ เมกะโปรเจกต์มัดมือชกประชาชน

 

 

 

แม้ว่าบรรยากาศความขัดแย้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เริ่มคลี่คลาย
แต่ภาคใต้ยังคงเต็มไปด้วยเมกะโปรเจกต์จำนวนมากรอการเดินหน้า
หนึ่งคือท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล อีกหนึ่งคือโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และท่าเรือน้ำลึกสวนกง จ.สงขลา
 
ระยะเวลาที่ขนาบใกล้ นำไปสู่สถานการณ์ขมึงเกลียว ความขัดแย้งส่อเค้ารุนแรงขึ้น
 
 
ขอเชิญร่วมถกประเด็นการพัฒนาปลายด้ามขวามกับคำถามถึงการมีส่วนร่วมนับถอยหลังชี้ชะตาอนาคตใต้ เมกะโปรเจกต์มัดมือชกประชาชน?
 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้อง 2204 ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ (ปากทางวิภาวดี ซอย 9)
 
ร่วมเสวนาโดย
 
“นับถอยหลัง 1 สัปดาห์ ... ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จัดเวที ค.1”
สมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
 
“โรงไฟฟ้าเทพา = 3 โรงไฟฟ้ากระบี่ ... จะไม่มีใครคัดค้านจริงหรือ?”
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
 
“ภายใต้รัฐบาลทหาร ... กระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ตรงไหน?”
ณัชปกร นามเมือง I Law
 
“เครื่องมือเดิมอาจไม่เพียงพอ ... เดินหน้าปฏิรูป EIA/EHIA”
สนธิ คชวัฒน์ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย และอดีตผู้อำนวยการพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
 
“ประสบการณ์ตรงจากคนท้องถิ่น”
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีโครงการพัฒนาจังหวัดสงขลา-สตูล
 
ดำเนินรายการโดย ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี และกรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม