แถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2559-2560 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

 
 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิก สื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี 2559-2560 ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
 
รายงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี 2559-2560 รวบรวมสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดปี 2559 โดยให้ภาพรวมของห้าภูมิภาคและข้อมูลของแต่ละประเทศทั้งหมด 159 ประเทศและดินแดน รายงานชี้ให้เห็นว่าการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งในทุกมุมโลก สำหรับประเทศไทยมีหลายประเด็นที่น่าห่วงใย เช่น การขัดแย้งกันด้วยอาวุธในประเทศ การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย การจับกุมและคุมขังตัวโดยพลการ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงและโทษประหารชีวิต เป็นต้น
 
นอกจากการเปิดตัวรายงานประจำปี 2559-2560 แล้ว ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็น “เราอยู่ตรงไหนในกระบวนการทำงานเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน?” โดยตัวแทนกระทรวงการยุติธรรม ตัวแทน UNOHCHR และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในไทยและต่างประเทศ (รายละเอียดโปรดดูกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้)
 
กำหนดการ แถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำปี 2559-2560 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคีรีบูน โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ    (รถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)
 
13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น.   กล่าวต้อนรับ โดย นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
13.40 – 14.00 น. ฉายวีดีโอภาพรวมสถานการณ์ทั่วโลก
14.00 –14.30 น. สรุปภาพรวมรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดย นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
14.30-15.30.น. เวทีเสวนาเรื่อง “เราอยู่ตรงไหนในกระบวนการทำงานเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน?”
 
ร่วมเสวนาโดย 
-นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
-นายโลคอง เมย์ยอง (Laurent Meillan) รักษาการผู้แทนประจำภูมิภาคของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
-นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
-นายลิน เท็ต แนง (Lin HtetNaing) นักโทษทางความคิดจากเมียนมา *
 
ชวนคุยโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิณ
15.30-16.00 น. เปิดเวทีสำหรับคำถามและความคิดเห็น
16.00-16.30 น. ยื่นรายงานให้ตัวแทนรัฐบาล 
 
***************
 
หมายเหตุ:  มีล่ามแปลพร้อมหูฟังเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน