เสวนาสาธารณะเชิงวิชาการ หัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมและผู้ได้รับผลกระทบจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112"

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสาธารณะเชิงวิชาการ Human Talk #1 ตอน : Love is ... แด่ความยุติธรรม ความรัก ความเป็นมนุษย์ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
 
พบกับกิจกรรม
การเสวนาสาธารณะเชิงวิชาการ หัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมและผู้ได้รับผลกระทบจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112"
 
วิทยากรโดย 
- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
- คงกฤช ไตรยวงค์
- พริ้ม บุญภัทรรักษา
- มุทิตา เชื้อชั่ง
 
นอกจากนี้ ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง "คนหมายเลขศูนย์" และเดินดูการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนังสือจากสำนักพิมพ์และหน่วยงานต่าง ๆ และกิจกรรมระดมความช่วยเหลือ
 
* กิจกรรมเสวนาสาธารณะในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มสสส 501 ประเด็นปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ
 
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410813-5