เวทีสาธารณะ “อุ้ม ซ้อมทรมาน ฆาตกรรม: อาชญากรรมแห่งความเกลียดชังต่อ “ทอม” และความหลากหลายทางเพศ”

เวทีสาธารณะ “อุ้ม ซ้อมทรมาน ฆาตกรรม: อาชญากรรมแห่งความเกลียดชังต่อ “ทอม” และความหลากหลายทางเพศ” 
19 มกราคม 2559 เวลา 14.00-15.30 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 
 
จากเหตุการณ์ความรุนแรงลักพาตัวและฆาตกรรม น.ส.สุภัคสรณ์ พลไธสง  โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของรัฐ โดยการอำพรางศพอย่างไร้มนุษยธรรม ซึ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
อาชญากรรมครั้งนี้มิใช่เพียงความขัดแย้งส่วนบุคคล หากเป็นภาพสะท้อนของปัญหาความรุนแรง บนรากฐานแห่งอคติและความเกลียดชังต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นทอมและหญิงรักหญิงตามที่ปรากฎในข่าวถึง 13 คดี นอกจากนี้มีกรณีที่ไม่ปรากฎในข่าว โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งยังรวมไปถึงการละเมิดทางเพศในหลายระดับ 
 
รัฐไทยมีพันธกรณีทั้งในระดับประเทศและต่อกลไกกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องพลเมืองจากการบังคับสูญหาย การซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การกระทำความรุนแรงต่อสตรี หากสังคมยังคงขาดข้อมูลการละเมิดที่กระทำต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงขาดการตีความประเด็นการละเมิดและการกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งความเกลียดชัง  (phobia) ซึ่งในกรณีนี้คือความเกลียดชังทางเพศ (homophobia และ transphobia)ต่อผู้ที่เป็นทอม ซึ่งเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (hate crime) 
 
กลุ่มคณะทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศในมุมมองของผู้หญิง จัดงานเสวนาและแถลงข่าวขึ้น เพื่อสื่อสารกับสังคมในประเด็นข้างต้น และอภิปรายไปถึงอาชญากรรมที่มีเหตุจากความเกลียดชัง และการรังเกียจคนที่รักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ  
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะ “อุ้ม ซ้อมทรมาน ฆาตกรรม: อาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง “ทอม” และความหลากหลายทางเพศ” วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00-15.30 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (BTS พญาไท) 
 
วิทยากร
 
1) รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) คุณ พรรณิการ์ วานิช ผู้สื่อข่าวและพิธีกร ช่อง VOICE TV
3) คุณ พริษฐ์ ชมชื่น นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ ทอมทรานส์
4) คุณ ทิพย์อัปสร ศศิตระกูล ผู้จัดการโครงการลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิในหญิงรักหญิง กะเทย สาวประเภทสอง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 
สอบถามเพิ่มเติม วาดดาว 0814450163 ฉัตรสุดา หาญบาง 0615671949