งานเสวนา "เพศ" ความงาม ความบ้า ความชั่ว ความตาย

งานเสวนา "เพศ" ความงาม ความบ้า ความชั่ว ความตาย จัดขึ้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร
 
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
---------------------
 
กิจกรรม #เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ในครั้งนี้หยิบยกหนังสือ "เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ" 
ของรองศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเพศวิถี ที่จะทำให้เข้าใจถึงเพศวิถีในปัจจุบันที่ผู้คนสมัยใหม่มองว่าเป็น "เรื่องแปลก" และมันจะไม่แปลกอีกต่อไป หากคุณได้มาฟังการบรรยายในครั้งนี้ หรือถ้าจะอ่านหนังสือมาก่อน ก็ยิ่งดี