เสนอกฎหมายเขตปกครองตนเอง??

เสนอกฎหมายเขตปกครองตนเอง??

anwar เมื่อ 24 ก.ค. 2553

มีผู้คนระดับกลางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ออกมาพูด และนำเสนอว่า ณ ตอนนี้สิ่งที่ควรคุยกันในพื้นที่ให้มากขึ้น คือ การปกครองตนเอง แบบเขตปกครองพิเศษ

มีการออกมาเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือโดยกลุ่ม นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด Elite ชี้แนะว่า ควรที่ต้องมาพุดคุยกันในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ควรพลักดัน กฎหมายนี้เข้าสู่สภาฯ แต่

แต่คนที่ได้รับผลประโยชน์ คือใคร

การออกกฎหมายคนในพื้นที่ควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง มิใช่กลุ่มคนที่ถูกเตรียมการไว้แล้ว

มีกฎหมายใดบ้าง ที่เป็นการยอมรับในความแตกต่างของชาติพันธุ์ ทั้งในทางกฎหมายและปฏิบัติ

ใครที่จะมาเสนอกฎหมาย หรือว่าจะยกเลิกกฎหมายอะไรให้กับคนในพื้นที่ อย่าลืมมาถามพวกเราด้วย

ขอขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

เสนอว่าควรให้ถามคนในพื้นที่ก่อนใช่ไหม ถ้าเสนออย่างนี้ก็ เห็นด้วยคนนึงครับ
opop's picture
ได้ิยินว่าสถาบันพระปกเกล้ากำลังเร่งจัดเวทีระดมความคิดเห็นอยู่ ไม่ทราบไปถึงไหนแล้ว ได้อะไรมาบ้างหรือเปล่า รอฟังอยู่
nitrous's picture

ไม่จำเป็นต้องยกเป็นเขตปกครองตนเองหรอกครับ

ทำแบบนั้นเท่ากับการแยกรัฐไทยให้เป็นสหรัฐ

สูญเสียความเ็ป็นแผ่นดินปึกเดียวกัน

แต่มีหลายๆอย่างที่ควรจะแก้ไขครับ ตรงส่วนนี้เห็นด้วย

แต่ไม่ต้องถึงขั้นให้ปกครองตนเองหรอก

ownlove's picture

ปกครองตนเอง ก็เท่ากับส่งเสริมความกลมเกลียวในกลุ่มเล็ก แต่แตกความสามัคคีในกลุ่มใหญ่