ทวิตเตอร์: พื้นที่สร้างตัวตน ต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มเกย์

ทวิตเตอร์: พื้นที่สร้างตัวตน ต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มเกย์

เมื่อ 22 ธ.ค. 2559
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499.pdf787.25 KB
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550.pdf103.3 KB
21 ธันวาคม 2559 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงานเสวนาเรื่อง มองปรากฎการณ์เรื่องเพศในสังคมไทย ปี 2559 โดยเสวนาครั้งนี้มีการนำเสนอประเด็น เกี่ยวกับพื้นที่และตัวตนของกลุ่มเกย์ในทวิตเตอร์ ที่มีการเผยแพร่คลิปความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย จนนำถึงการขายเซ็กส์ผ่านไลน์สร้างรายได้ให้ตัวเอง ซึ่งถือเป็นการต่อต้านบันทัดฐานทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
 
ทวิตเตอร์โชว์หวิว ต่อยอดขายเซ็กส์
 
เริ่มต้นงานเสวนา ปุรินทร์ นาคสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกตัวอย่าง ต้นปี 2558 ไทยรัฐทีวี รายงานข่าว เปิดโปงพฤติกรรมชายรักชาย ปั๊มน้ำมัน ย่านถนนวิภาวดี-รังสิต” นำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคม และถูกตั้งคำถามว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จนเรื่องเกย์กลายเป็นข้อถกเถียงของสังคม
 
 
 
ล่าสุด 13-16 ธันวาคม 2559 “รายงานข่าวพิเศษ: แฉกลุ่มเกย์โชว์หวิว ขายเซ็กส์ผ่านไลน์ลวงเยาวชนเป็นเหยื่อ” จากรายการทุบโต๊ะข่าว ช่องอมรินทร์ทีวี นำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด โดยมีเนื้อความข่าวประมาณว่า ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่กระทำการลงคลิปกิจกรรมทางเพศระหว่างชายกับชาย ความยาวประมาณ 1-10 นาที โดยมีผู้ติดตาม 7,000 กว่าคน ซึ่งผู้ใช้ดังกล่าวนัดเด็กนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อายุประมาณ 15 ปี) มาทำกิจกรรมทางเพศ โดยเขียนช่องทางติดต่อกลับเป็นไอดีหรือคิวอาร์โค้ดไลน์ส่วนตัวลงในทวิตเตอร์ตนเอง 
 
 
ปุรินทร์ กล่าวว่า จากการสำรวจ ประเด็นสำคัญของผู้ที่ติดตามผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ว่า พบว่า กระแสชาวทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ที่ติดตามมีรสนิยมชอบดูคลิปแอบถ่ายมากกว่าหนังโป๊แบบพิถีพิถัน จึงทำให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ นำคลิปที่แอบถ่ายโดยบุคคลที่อยู่ในคลิปไม่รู้ตัวมาขาย โดยสร้างช่องทางการติดต่อกลับทางไลน์เพื่อดึงเข้ามากลุ่มไลน์ที่มีการซื้อ-ขายคลิปในราคาเฉลี่ย 150-300 บาท 
 
การนำคลิปกิจกรรมทางเพศที่มีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีร่วมด้วย เผยแพร่สื่อลามกบนโลกออนไลน์ อาจเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายดังนี้
 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) มาตรา 14(4)  
มาตรา 14  ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 287/1 และ 287/2   
มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
มาตรา 287/2
ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก
(3) เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บาท

ประมวลกฎหมาย มาตรา 1 (17) บางบุคคลในคลิปดังกล่าว มีอายุไม่เกิน 18 ปี 

ในประมวลกฎหมายนี้
“สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้


ทวิตเตอร์ พื้นที่ต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มเกย์

ปุรินทร์ กล่าวว่า จากการสำรวจการใช้พื้นที่ทวิตเตอร์และติดตามรายงานข่าวของกลุ่มเกย์จากสื่อ พบว่า เนื้อตัวร่างกายของกลุ่มเกย์ที่ใช้พื้นที่ในทวิตเตอร์ถูกทำให้เป็นสินค้าที่สามารถทำคลิปของตัวเองแล้วนำมาขายได้ในราคาเฉลี่ย 150-300 บาท ซึ่งพื้นที่นี้ทำให้กลุ่มเกย์มีพื้นที่แสดงตัวตนของตนเองเพิ่มขึ้น แต่ตัวตนในพื้นที่นี้ เป็นการแสดงตัวตนด้านมืด สังเกตได้จากส่วนใหญ่ประวัติที่พวกเขาเขียนในทวิตเตอร์ (Bio) จะเขียนประมาณว่า “เป็นตัวตนในด้านมืด ถ้ารับไม่ได้ ก็ไม่ต้องฟอลโล่” ซึ่งตรงนี้ อธิบายได้ว่า หน้าฉากของพวกเขา อาจมีหน้าที่การงานที่ดี ตั้งแต่ ตำรวจ ทหาร หมอ นักเรียน นักศึกษา แต่ว่าเขาอาจไม่เปิดเผยตัวเองในพื้นที่ไซเบอร์ตรงนี้ได้ ขณะเดียวกัน ตัวตนของพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนโนบอดี้เป็นซัมบอดี้ได้ เมื่อพวกเขาลงคลิปบ่อย แล้วมีชาวทวิตเตอร์รีทวิตและกดหัวใจมากพอสมควร
 
นอกจากนี้ ปุรินทร์ กล่าวต่อว่า การใช้ทวิตเตอร์ของกลุ่มเกย์ ยังเป็นพื้นที่ในการต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคม จากที่ต้องถอดผ้าร่วมเพศ ในที่ลับตาคน กลายเป็นเซ็กส์ในเครื่องแบบ เซ็กส์ในที่สาธารณะ เซ็กส์ที่ไม่ป้องกัน (#ยสตน) เซ็กส์หมู่ และเซ็กส์สารเสพติด โดยสังเกตได้จากคลิปที่เขาอัปโหลดลงที่ทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา