เกมการ์ด "เราจะทำตามสัญญา" Bangkok's Big Brother

เกมการ์ด "เราจะทำตามสัญญา" Bangkok's Big Brother

เมื่อ 19 พ.ย. 2559
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
Bangkok's Big Brother_CardGame.pdf6.87 MB
หลังเก็บข้อมูลการปิดกั้นการแสดงออกในยุค คสช. มาอย่างต่อเนื่อง ไอลอว์ลองคิดการ์ดเกมขึ้นมาชื่อ "เราจะทำตามสัญญา" หรือ Bangkok's Big Brother จำลองสถานการณ์ในปัจจุบันที่กฎหมาย ประกาศคสช. และกลไกหลายอย่างถูกนำมาใช้เพื่อห้ามการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ แต่ขณะเดียวกันนักกิจกรรมที่ยังคงพยายามสื่อสารแม้จะถูกปิดกั้นตลอดเวลาก็ยังขยันขันแข็งกันไม่หยุด
 
เกมส์นี้ทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู้ เนื้อหาของเกมส์และกติกาต่างๆ จำลองมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลายๆ เหตุการณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าในทางข้อเท็จจริงการปิดกั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกับเกมนี้เสมอไป
 
ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่อเข้าถึงกติกาการเล่น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการเล่นโดยละเอียดได้ พร้อมกับภาพการ์ดทั้ง 29 แบบ จัดเรียงครบชุด เพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์ออกมาและนำไปเล่นกันต่อ เกมนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์หากไม่นำไปใช้เพื่อการค้า หากผู้เล่นจะช่วยกันคิดค้นปรับปรุงกติกาให้สนุกและทันสมัยขึ้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
 
 
 
 
เนื้อเรื่อง

ประเทศไทยในยุค คสช. รัฐบาลทหารใช้อำนาจเบ็ดเสร็จออกกฎมายและประกาศต่างๆ มาปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไว้ไม่ให้สั่นคลอน นักกิจกรรมบางส่วนที่ติดตามสถานการณ์ทราบดีว่า รัฐบาลทหารบริหารงานผิดพลาดหลายครั้ง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง เศรษฐกิจภาพรวมตกต่ำ นักกิจกรรมจึงอยากจะสื่อสารให้ประชาชนคนอื่นๆ ในประเทศได้รู้ด้านมืดเหล่านี้ เพื่อให้รัฐบาลทหารสูญเสียความชอบธรรม แต่เส้นทางต่อสู้ของนักกิจกรรมกลับไม่ง่ายดายนัก เพราะรัฐบาลทหารมีเครื่องมือปิดกั้นการสื่อสารให้เลือกใช้จนล้นมือ
 
กติกาการเล่น
 
1. ผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนักกิจกรรมมีหน้าที่จะต้องสื่อสารข้อมูลไปให้ถึงประชาชน และฝ่ายรัฐบาลทหารที่มีหน้าที่ต้องปิดกั้นการสื่อสารของนักกิจกรรมให้ได้
2. ทั้งสองฝ่ายเริ่มเกมโดยหยิบไพ่ขึ้นมาไว้ในมือฝ่ายละ 4 ใบ
3. นักกิจกรรมเป็นฝ่ายวางไพ่ก่อน โดยต้องเลือกไพ่การสื่อสารใบใดใบหนึ่งที่อยู่ในมือวางลง 1 ใบ
4. เมื่อฝ่ายนักกิจกรรมวางไพ่แล้ว ฝ่ายรัฐบาลทหารจะเป็นฝ่ายวางไพ่ได้ตาละ 1 ใบ หากเป็นไพ่ที่สามารถปิดกั้นไพ่การสื่อสารที่นักกิจกรรมวางลงมาได้ จะถือว่ารัฐบาลทหารปิดกั้นการสื่อสารสำเร็จ และนักกิจกรรมสื่อสารไม่สำเร็จ ให้เก็บไพ่ที่ปิดกั้นการสื่อสารสำเร็จออกจากเกม
5. หากฝ่ายนักกิจกรรมวางไพ่แล้ว ฝ่ายรัฐบาลทหารไม่มีไพ่ในมือที่ปิดการสื่อสารได้ ฝ่ายรัฐบาลทหารจะก็วางไพ่ไม่ได้ ถือว่าฝ่ายนักกิจกรรมสื่อสารได้สำเร็จ ไพ่การสื่อสารจะคงอยู่ในตาต่อไป และได้ 1 คะแนน เปรียบเสมือนสามารถสื่อสารให้คนรับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้ 1 คน
6. การวางไพ่การสื่อสาร 1 ครั้งนับเป็น 1 ตา เมื่อวางไพ่แล้วทั้งสองฝ่ายก็จั่วไพ่ขึ้นมา ให้ในมือมีไพ่ 4 ใบอยู่เสมอ
7. การนับคะแนน ในแต่ละตาจะดูว่านักกิจกรรมมีไพ่การสื่อสารสำเร็จกี่ใบ หากฝ่ายรัฐบาลทหารยังปิดกั้นการสื่อสารไม่ได้ ตาต่อไปนักกิจกรรมก็จะยังได้คะแนนจากไพ่ที่ว้างค้างมาจากตาก่อน ไพ่การสื่อสารจะสามารถวางสะสมไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะถูกปิดกั้น คะแนนในแต่ละตาของฝ่ายนักกิจกรรมจะเท่ากับจำนวนไพ่การสื่อสารที่ยังคงวางอยู่ในเกมในตานั้นๆ
8. เกมจบเมื่อนักกิจกรรมวางไพ่การสื่อสารจนหมดกอง หากฝ่ายนักกิจกรรมมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป หรือสามารถสื่อสารให้คน 25 คนรับรู้ข้อมูลได้สำเร็จ นักกิจกรรมเป็นฝ่ายชนะ หากได้คะแนนไม่ถึง 25 คะแนน รัฐบาลทหารเป็นฝ่ายชนะ
 
 
 
ไพ่พิเศษของฝ่ายรัฐบาลทหาร
1. “IO ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร” ไม่ใช่ไพ่ปิดกั้นการสื่อสาร แต่เป็นไพ่ที่รัฐบาลทหารวางหลังนักกิจกรรมวางไพ่การสื่อสารลงมา เพื่อสื่อสารทำลายความน่าเชื่อถือของนักกิจจกรม มีผลลดจำนวนคนที่เชื่อข้อมูลของฝ่ายนักกิจกรรมลงได้ตามที่ระบุไว้ในไพ่ แต่ปิดกั้นการสื่อสารไม่ได้ เมื่อฝ่ายรัฐบาลทหารวางไพ่นี้แล้วจะถือว่าจบตา ไพ่จะให้ผลและถูกเก็บออกจากเกม ส่วนไพ่การสื่อสารที่อยู่ในเกมจะยังคงอยู่และถูกนับคะแนน
2. “ส่งทหารไปคุกคามที่บ้าน” เป็นไพ่ที่ทหารใช้เพื่อสร้างความกลัวป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อสารขึ้นในอนาคต แต่ปิดกั้นการสื่อสารที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ เมื่อฝ่ายรัฐบาลทหารวางไพ่ใบนี้ จะส่งผลให้นักกิจกรรมวางไพ่ใดๆ ไม่ได้ในตาต่อไป แต่ไพ่การสื่อสารที่อยู่ในเกมจะยังคงอยู่และถูกนับคะแนน
3. “มาตรา 44” เป็นไพ่ที่มีอำนาจสูงสุด เมื่อรัฐบาลทหารวางไพ่ใบนี้จะมีผลให้การสื่อสารของนักกิจกรรมที่ยังไม่ถูกปิด ถูกปิดกั้นทั้งหมดได้ในตาเดียว
4. “สั่งพิจารณาคดีการเมืองเป็นการลับ” และ “สั่งห้ามคนที่ไม่รู้จักเยี่ยมนักโทษการเมือง” เป็นไพ่ที่รัฐบาลทหารใช้ปิดกั้นการหาข้อมูลประกอบของนักกิจกรรม เมื่อวางไพ่ใบนี้ ไพ่ "หาข้อมูลประกอบ" ของนักกิจกรรมจะถูกเก็บออกจากเกม 1 ใบ
 
ไพ่พิเศษของฝ่ายนักกิจกรรม
1. “หาข้อมูลประกอบ” เป็นไพ่ที่ฝ่ายนักกิจกรรมใช้วางประกบคู่กับไพ่การสื่อสารใบใดก็ได้ เมื่อการสื่อสารใดที่มีข้อมูลประกอบอย่างดี จะทำให้การสื่อสารนั้นมีพลังมากขึ้น ไพ่ "หาข้อมูลประกอบ" 1 ใบที่วางประกบคู่ไพ่การสื่อสารนับเป็น 1 คะแนน ไพ่การสื่อสาร 1 ใบจะมีไพ่ "หาข้อมูลประกอบ" กี่ใบก็ได้ แต่หากไพ่การสื่อสารที่มีข้อมูลประกอบถูกปิดกั้น ไพ่ "หาข้อมูลประกอบ" จะถูกเก็บออกจากเกมพร้อมไพ่การสื่อสารที่วางประกบอยู่
2. “เรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาคุ้มครอง” เป็นไพ่พิเศษที่นักกิจกรรมใช้ต่อต้านการปิดกั้นทุกรูปแบบ เมื่อฝ่ายนักกิจกรรมวางไพ่การสื่อสารแล้ว หากฝ่ายรัฐบาลทหารวางไพ่ที่ใช้ปิดกั้นการสื่อสารนั้นๆ ฝ่ายนักกิจกรรมสามารถเปิดไพ่ใบนี้ เพื่อคุ้มครองให้ไพ่ปิดกั้นของฝ่ายรัฐบาลทหารไม่มีผล ทำให้ตานั้นนักกิจกรรมจะไม่ถูกปิดกั้น ไพ่ใบนี้สามารถคุ้มครองการปิดกั้นได้ทุกรูปแบบยกเว้น มาตรา 44
3. “ฟ้องร้องต่อศาล” เป็นไพ่พิเศษที่เมื่อวางไพ่ใบนี้แล้วจะยังไม่มีผลอะไร จนกว่าตาต่อๆ ไปนักกิจกรรมจะสามารถวางไพ่ “หาข้อมูลประกอบ” และ “ส่งเรื่องไปลงสื่อกระแสหลัก” มาประกอบกันได้ครบทั้งสองใบ การฟ้องศาลโดยมีข้อมูลประกอบและมีสื่อกระแสหลักมาติดตามทำข่าว จะทำให้นักกิจกรรมได้ 5 คะแนนในแต่ละตา ตราบเท่าที่ไพ่ “ฟ้องร้องต่อศาล” “หาข้อมูลประกอบ” และ “ส่งเรื่องไปลงสื่อกระแสหลัก” ยังประกอบกันอยู่ครบทั้งสามใบ ไพ่ “ฟ้องร้องต่อศาล” ถูกปิดกั้นได้ด้วยไพ่ "มาตรา 44" เท่านั้น
 
 
สามารถดาวน์โหลดการ์ดทั้งชุด พร้อมกติกาการเล่นและข้อมูลประกอบ ได้ตามไฟล์แนบ