NLA Weekly (8 - 14 ต.ค. 59): กรธ. รับการพิจารณากฎหมายลูกใกล้เสร็จ ด้านสนช. มาใหม่ ทหารเพียบ!

NLA Weekly (8 - 14 ต.ค. 59): กรธ. รับการพิจารณากฎหมายลูกใกล้เสร็จ ด้านสนช. มาใหม่ ทหารเพียบ!

เมื่อ 19 ต.ค. 2559
11 ตุลาคม 2559
 
มีชัย ส่งมอบร่าง รธน. ให้นายกฯ พร้อมระบุ ม.44 ยังอยู่แม้ รธน.บังคับใช้
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เปิดเผยว่า หลังจากส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่ให้กำลังใจ กรธ. ในการทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ลุล่วง แม้มีอุปสรรคบ้าง และเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้ นายกรัฐมนตรี ยังใช้อำนาจตามมาตรา 44 ได้ แต่มีประกาศบางฉบับที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ หรืออาจต้องยกเลิกให้สอดคล้องกัน
 
 
มติครม.เพิ่มผู้ช่วยรมต. เป็น 40 คน เหตุปัจจุบันภารกิจเร่งรัด
 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ตามที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
โดยการแก้ไขระเบียบดังกล่าว ระบุว่า ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่เกิน 40 คน ประกอบเป็นคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบนี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยถือว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และให้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีก็ได้
 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
 
ที่มา: ประชาไท 
 
12 ตุลาคม 2559
 
พรเพชร แจง สนช.ใหม่มีทหารมาก เหตุบ้านเมืองต้องการความสงบมั่นคง-เรียบร้อย
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงสัดส่วนของสมาชิก สนช.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่ม 33 คน ที่ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ในการร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  และแผนการปฏิรูปประเทศ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้บ้านเมืองต้องการความสงบมั่นคงและเรียบร้อย ให้สามารถเดินหน้าตามโรดแมปนำสู่การเลือกตั้งได้ในปี 2560 
 
ส่วนกรณีที่มีการมองว่าทหารไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและมีสัดส่วนเข้ามาเป็นสมาชิกสนช. ที่มากกว่าพลเรือนนั้น  ยืนยันว่า ความสามารถด้านกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเท่านั้น  
 
พรเพชร กล่าวว่า อย่ามองว่า ทหารไม่เป็นประโยชน์ทางด้านนิติบัญญัติ   ทุกคนเข้าใจบทบาทและทำหน้าที่ สนช.ได้เป็นอย่างดี แต่หากมองว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย ก็ขอเวลาอีก 1 ปี เพื่อเดินหน้าเข้าสู่เลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่า บุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกวางตัวเป็น ส.ว.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  ส่วนบุคคลที่เป็นข้าราชการประจำก็มีอนาคตในฐานะข้าราชการประจำอยู่แล้ว แต่ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ต้องเป็น ส.ว.ตามตำแหน่ง
 
 
ที่มา: ประชาไท
 
วิษณุ เครืองาม เผย รัฐบาลเร่งตรวจความถูกต้อง รธน. ก่อนนำขึ้นทูลเกล้า
 
วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี วานนี้(11 ต.ค.) ว่า   ตามกระบวนการหลังได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐบาลจะต้องเขียนคำปรารภและบทเฉพาะกาล รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของร่างรัฐธรรมนูญด้วย แต่จะไม่มีการแก้ไขเนื้อหา โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พ.ย.   ซึ่งตามขั้นตอนรัฐบาลมีเวลา 30 วัน ที่นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ   ส่วนจะนำขึ้นถวายเมื่อใดนั้น จะต้องปรึกษากับสำนักราชเลขาธิการอีกครั้ง 
 
ที่มา: ประชาไท
 
13 ตุลาคม 2559
 
มีชัย เผยกฎหมายพรรคการเมืองเสร็จแล้ว ส่วนกฎหมาย กกต. ร่างได้ 20 เปอร์เซ็นต์
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ขณะนี้ในชั้นอนุกรรมาธิการได้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุม กรธ.พิจารณา ซึ่งเบื้องต้น มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาต่างไปจากกฎหมายเดิม ส่วนกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น เริ่มพิจารณาไป ร้อยละ 20 ซึ่งประเด็น กกต.ประจำจังหวัดนั้น จะออกแบบใหม่ ไม่ให้ถูกอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่นเข้าครอบงำได้  และในรูปแบบใหม่ อาจไม่เรียกว่า กกต. ประจำจังหวัดอีกต่อไป เพราะอาจไม่ให้คนในท้องถิ่นทำหน้าที่เป็น กกต. ประจำจังหวัดตัวเอง แต่รายละเอียดยังต้องพิจารณาในชั้นคณะกรรมการอีกครั้ง  กฎหมายลูกทั้งสองฉบับนี้ จะร่างให้เสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
 
มีชัย กล่าวว่า ข้อเสนอที่จะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น น่าจะมีประโยชน์  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยอาจจะเปิดรับสมัครเยาวชนจากส่วนกลาง เพื่อส่งไปทำหน้าที่ในต่างจังหวัดจะได้ปลอดจากการถูกผู้มีอิทธิพลครอบงำ  แต่ก็ต้องพิจารณาว่าจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษากลุ่มใดมีคุณสมบัติอย่างไร
 
 
สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ไว้พิจารณา
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณาด้วยคะแนน เห็นด้วย 203 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 30 วัน ด้าน รมช.กระทรวงการคลัง ระบุ ขอแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ ธปท. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์โดยการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศได้
 
 
สปท. เตรียมแถลงผลงาน 1 ปี วันพุธที่ 26 ต.ค. นี้
 
คำนูณ สิทธิสมาน  เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงผลการประชุมว่า สปท. จะแถลงผลงานครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อเรื่อง 1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป  ในวันพุธที่ 26 ต.ค. นี้  ที่ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ในขณะที่การประชุม สปท. สัปดาห์หน้าพิจารณารายงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3 ฉบับ