NLA Weekly (2-8 ก.ค.59): 'มีชัย' โวยร่างรธน.ปลอมว่อน 'ประชาธิปไตยใหม่' แจงเป็นเพียง 'ความเห็นแย้ง'

NLA Weekly (2-8 ก.ค.59): 'มีชัย' โวยร่างรธน.ปลอมว่อน 'ประชาธิปไตยใหม่' แจงเป็นเพียง 'ความเห็นแย้ง'

เมื่อ 9 ก.ค. 2559
3 กรกฎาคม 2559
 
ผุด 'ศูนย์รักษาความสงบ' หนุนประชามติราบรื่น
 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความร่วมมือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ขึ้นในทุกจังหวัดและอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผอ.ศูนย์ฯ ส่วนระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็น ผอ.ศูนย์ฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ 3 ภารกิจหลัก คือ ด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดทำแผนเผชิญเหตุ ติดตามสถานการณ์ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ด้านการข่าว เสาะหาข่าวที่บิดเบือนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ การกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประชามติ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย และด้านการแก้ไขปัญหาการชุมนุมสาธารณะ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
 
ที่มา: ประชาไท
 
4 กรกฎาคม 2559
 
'มีชัย' กังวล ร่างรธน.ยังไม่ถึงมือประชาชน 
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยว่า รัฐบาลไม่ได้ตั้งศูนย์มาเพื่อจับผิด แต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหว ที่ทำให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิด และเป็นการช่วยเผยแพร่ร่าง ซึ่งถือเป็นผลดีต่อ กรธ. และมองว่าโครงสร้างของศูนย์ดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอ จะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงสร้างการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญของวิทยากร ที่ กรธ. จัดขึ้น เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่คนละอย่าง มีชัย ยอมรับว่า มีความกังวลเกี่ยวกับการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ขณะนี้ยังไม่ถึงมือประชาชน  ส่วนใหญ่ตกค้างอยู่ที่ว่าการอำเภอและตำบล ขณะที่ การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญเล่มใหญ่ ของ กกต. ยังมีความล่าช้า กรธ. จะต้องหารือร่วมกันกับ กกต. อีกครั้งเพื่อเร่งรัด เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกกว่า 30 วัน  เบื้องต้นต้องอาศัยสื่อท้องถิ่นและกรมประชาสัมพันธ์ โดยส่วนตัวคาดหวังให้ถึงประชาชนให้มากที่สุด
 
ที่มา: ประชาไท
 
กกต.จับมือ กศน.ให้ความรู้สร้างความเข้าใจประชาชน
 
นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ประวิช รัตนเพียร ร่วมเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมเเละประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เเละการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.ประจำจังหวัดเเละอำเภอ 1,200 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เเนะนำการเตรียมเอกสารให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลที่มีกว่า 7,000 ศูนย์ กระจายในทุกตำบลของประเทศ เดินไปเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจเเละรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงประชามติ มั่นใจจะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 57 และบัตรเสียลดลง
 
ที่มา: ประชาไท
 
5 กรกฎาคม 2559
 
หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง 4 ฉบับ รวด 
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวคสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง 4 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 34/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง มีสาระสำคัญคือ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
 
คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 35/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากป่าภูทับเบิกถูกบุกรุก ถือครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนำไปก่อสร้างโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ จึงมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าภูทับเบิกภายในเวลาที่กำหนด พร้อมรื้อถอน ทำลาย หรือกระทำอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ป่าภูทับเบิกกลับคืนสภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองชดใช้หรืออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน ทั้งนี้การปฏิบัติตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง
 
คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย  โดยให้บุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งยึดคืนที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เมื่อได้ครอบครองพื้นที่เป้าหมายแล้ว ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกรดังนี้ 1)เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล 2)เกษตรกรที่ถือครองที่ดินเดิมที่ได้รับคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรฯ
 
คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาระสำคัญเช่น ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ที่มา: ไอลอว์
 
6 กรกฎาคม 2559
 
ร้องศาลปกครองยกเลิกประกาศ กกต.-ระงับรายการพีอาร์ร่าง รธน.
 
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และตัวแทนภาคประชาชน ฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 โดยต่อมาในช่วงเย็น ศาลปกครองนัดไต่สวนคำร้องบรรเทาทุกข์เร่งด่วนวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ โดยสาเหตุการฟ้องร้องครั้งนี้ ผู้ฟ้องเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักกฎหมายภายใน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว และกระทบสาระสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน กกต.ยังผลิตรายการ "7 สิงหาประชารวมใจ" เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อฝ่ายต่างๆ ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ แต่ว่ารายการให้โอกาสกับ กรธ.และส่วนราชการมากกว่าภาควิชาการและภาคประชาสังคม และไม่เปิดโอกาสให้กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับร่างรัฐธรรมนูญร่วมรายการอย่างเท่าเทียม ดังนั้นจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยระเบียบของ กกต. และไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
ที่มา: ประชาไท
 
สนช.เตรียมพิจารณาถอดถอน “พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต” ออกจากตำแหน่ง
 
เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) ในสัปดาห์นี้ว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม จะพิจารณากระบวนการถอดถอนพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และกำหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา และ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต ผู้ถูกกล่าวหา พร้อมพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานอันจำเป็นของคู่กรณี และการพิจารณา ร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำร้อง การรับคำร้อง การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ....
 
 
7 กรกฎาคม 2559
 
ยื่น 40,000 ชื่อผู้ใช้เน็ต เรียกร้องชะลอแก้ พ.ร.บ.คอมฯ ย้ำหยุดสอดแนม
 
ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองเน็ตยื่น 40,000 รายชื่อ (ตัวเลข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) ที่ร่วมกันรณรงค์ออนไลน์ผ่าน change.org “หยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล” ต่อ พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง เพื่อเรียกร้องให้ชะลอการพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีปัญหาในแง่การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งจะรบกวนการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย  ทั้งนี้ เครือข่ายพลเมืองเน็ตขอเรียกร้องให้ สนช.ทบทวนและแก้ไขร่างกฎหมายในมาตราที่จะกระขทบกับสิทธิ เสรีภาพองประชาชน โดยพิจาณาแก้ไขร่างมาตรา 14 ให้มีความรัดกุมชัดเจน แก้ไขร่างมาตรา 15 และ 20 ให้การออกมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพโดยทั่วไปของประชาชนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเท่านั้น และพิจารณาตัดมาตรา 20 (4) ออกจากร่างฯ
 
 
'มีชัย' โวยมีคนพิมพ์เอกสารบิดเบือนร่าง รธน.แจกจำนวนมาก เตรียมคุย กกต. - คสช. เอาผิด
 
มีชัย­ ฤชุพันธ์­ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ­ (กรธ­.) ­กล่าวถึงกรณีพบการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญใน­พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการแจกเอกสาร­และนำเสนอข้อมูลไปยังประชาชนว่า จากการตรวจ­เบื้องต้นพบว่าเป็นเอกสารที่เคยนำมาแจกที่ศูนย์ราชกา­รเฉลิมพระเกียรติ จึงเชื่อว่าน่าจะมีการจัดพิมพ์เป็นจำนวนมากและทำเป็นกระบวนการ พร้อมระบุว่าเอกสารดังกล่าวมีเจตนาบิดเบือนเนื้อหา­หรือจัดทำ เพื่อแสดงความเห็นต่าง­ ­หากตรวจพบมีข้อบิดเบือนจริง­ ต้องส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้ง­ (กกต­.) ­และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)­ ดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไป­
 
ทีมา: ประชาไท
 
8 กรกฎาคม 2559
 
สนช.ผ่านวาระแรกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบรับหลักการวาระแรก ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ ฉบับแก้ไข ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยมติเอกฉันท์ 158 เสียง โดยมีการแก้ไขสำคัญ อาทิ การเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการฮัจญ์แห่งประเทศไทย การกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจญ์ จำนวน 10 คน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน พร้อมกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจญ์จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
กรธ.ประสานมหาดไทย ให้ทุกอำเภอและส่วนท้องถิ่นแจกสาระร่างรธน. ถึงประชาชน
 
ชาติชาย­ ณ­ เชียงใหม่­ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ­ (กรธ­.) ระบุว่า พอใจกับการทำหน้าที่ของครู ค­. ­ชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้ กับประชาช­นระดับหมู่บ้าน ที่มีการเผยแพร่ ทั้งเสียงตามสาย­ เดินพูดคุย­ ชี้แจงตามงานประเพณี­ การจัดประชุม และแจกเอกสาร­ แต่ถือว่ายังน้อยหากเทียบกับผู้มีสิทธิออกเสียงกว่า 30 ­ล้านคน ซึ่งอุปสรรคปัญหาสำหรับครู­ ค­. คือ­ เอกสาร ของ กกต­. ­และเอกสารที่ กรธ­. ­จัดทำ ที่ยังไม่ถึงมือประชาชน­ ซึ่งคาดว่าจะจัดส่งได้ภายในสัปดาห­์หน้า ซึ่ง กรธ­. ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทย­ เพื่อให้แจ้งไปยังทุกอำเภอให้ดาวน์โหลดเอกส­ารที่ กรธ. ­จัดทำขึ้นใหม่เป็นสรุปสาระสำคัญ­ 9 ­ เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ­ แจกให้ครู­ ค­. ­เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน­ และขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบล­ ให้ดาวน์โหลดเพื่อแจกจ่ายอีกช่องทาง­ รวมถึงกระทรวงมหาดไทยจะดาวน์โหลดเพื่อวางไว­้ที่เคาเตอร์ให้ประชาชนสามารถหยิบอ่านได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเวปเพจของรัฐส­ภา 
 
 
ปม 'มีชัย' โวยร่างรธน.ปลอมว่อน 'ประชาธิปไตยใหม่' แจงเป็นเพียง 'ความเห็นแย้ง'
 
ปกรณ์ อารีกุล สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) ในฐานะที่เคยแจกเอกสารดังกล่าวกับมีมีชัยเอง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวประชาไทว่า ประเด็นแรกเรื่องเอกสารดังกล่าวบิดเบือนหรือไม่ เอกสารนี้มีการแจกกันมา 2 เดือนแล้ว และมีการส่งตามที่ต่างๆ ทั้งรถทัวร์และไปรษณีย์ ซึ่งพิมพ์มาจริงๆ นั้น ไม่เกิน 10,000 เล่ม หากเอกสารนี้บิดเบือน การที่ตนได้เคยนำเอกสารดังกล่าวไปมอบให้ อ.มีชัย เมื่อเดือนที่แล้ว อ.มีชัย น่าจะตรวจสอบและมีความเห็นมาตั้งนานแล้ว การที่ อ.มีชัย เพิ่งมามีความเห็นว่าเอกสารนี้มีการบิดเบือนในช่วงที่มีการจับกุมนักโทษประชามตินั้น จึงคิดว่าอาจารย์น่าจะออกมาเพื่อให้เป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่า เพราะการกล่าวหามาเป็นประเด็นทางการเมือง และมีการบอกว่านี่เป็นของปลอม เป็นเท็จแบบนี้ เมื่อดูเอกสารจริงๆ แล้ว เป็นเอกสารที่เราให้ความเห็นเหตุผลว่าถ้าจะโหวตโนเรามีเหตุผลอย่างไร อีกส่วนหนึ่งเป็นความเห็นแย้งกับที่ กรธ. บอกถึงข้อดีของ ร่าง รธน. นี้     
 
ที่มา: ประชาไท
 
กกต. พอใจยอดขอใช้สิทธินอกเขตพุ่ง ยันไม่มี รธน.ปลอม แค่เอกสารเห็นแย้ง
 
สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงถึงจำนวนผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดว่า กกต.ได้ปิดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปรากฏว่า มียอดผู้ขอใช้สิทธิจำนวน 325,229 คน แบ่งเป็นยื่นผ่านสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น จำนวน 167,252 คน ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 157,977 คน โดยตัวเลขดังกล่าวนับเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาจากการออกเสียงประชามติเมื่อปี 2550 จำนวน 82,767 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35 โดยผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ khonthai.com ของกระทรวงมหาดไทย หรือตรวจสอบจากแอพพลิเคชั่นดาวเหนือ รวมทั้งตรวจสอบได้จากประกาศบัญชีรายชื่อหน้าหน่วยออกเสียงตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมเป็นต้นไป
 
สมชัย กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารความเห็นแย้งสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ว่า ตนเห็นว่าเป็นเพียงเอกสารความเห็นแย้งที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งทำขึ้นมา ไม่ถือว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญปลอมหากใช้คำนี้อาจทำให้เข้าใจผิดเพราะไม่ได้มีรัฐธรรมนูญปลอมแต่อย่างใด เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานกกต. เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของฝ่ายสืบสวน แต่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้น เห็นว่า ไม่มีคำหยาบคายหรือปลุกระดม ส่วนจะมีข้อความใดที่เป็นเท็จหรือไม่ ต้องให้ทางกรธ.พิจารณาชี้ประเด็นว่าหน้าไหน บรรทัดใดเป็นเท็จ หากกรธ.ทำหนังสือมายังกกต.ก็จะดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ตนอ่านแล้วก็มีความวิตกเหมือนกันเพราะเห็นว่ามีบางข้อความที่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐบางหน่วย ก็เป็นเรื่องของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นหากเห็นว่าหมิ่นประมาทก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเอง