NLA Weekly (26 ก.ย. - 2 ต.ค. 58): วิษณุ เผยส่งรายชื่อ กรธ.30-40 คนให้นายกฯ เลือก สัปดาห์หน้ารู้ผล

NLA Weekly (26 ก.ย. - 2 ต.ค. 58): วิษณุ เผยส่งรายชื่อ กรธ.30-40 คนให้นายกฯ เลือก สัปดาห์หน้ารู้ผล

เมื่อ 4 ต.ค. 2558
28 กันยายน 2558
 
ประธาน สนช. เห็นด้วยหากมีการตั้งสมาชิก สนช.เพิ่มแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้ง สนช.จำนวน 3 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่าอยู่ที่ดุลพินิจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ส่วนตัวเห็นด้วยหากมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ครบ 220 คน ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่า พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญศาล จะมาเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ทราบรายละเอียดจึงไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์
 
ประธาน สนช.ชี้แจงโรดแมปรัฐบาลต่อทูตเยอรมัน
 
นอกจากนี้ พรเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างให้การรับรองเพเทอร์ พรือเกิล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้ชี้แจงถึงแผนโรดแมปของรัฐบาลด้วยว่า ขณะนี้เป็นไปตามกรอบ 6 - 4 - 6 - 4  โดยใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 6 เดือน และทำประชามติ 4 เดือน หากประชามติผ่าน สนช.ควรศึกษาและเตรียมพร้อมก่อนจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 6 เดือน จากนั้นอีก 4 เดือน เป็นการรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เห็นว่า การร่นระยะเวลาดังกล่าวให้เร็วขึ้นภายใน 1 - 2 เดือน มีความเป็นไปได้  แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและกระบวนการต่าง ๆ ด้วย
 
 
คกก.สรรหา ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสนอชื่อ ปัญญา อุดชาชน เป็นตลก.ศาลรัฐธรรมนูญ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มี ดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเพื่อพิจารณาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น จำนวน 1 คน แทนสุพจน์ ไข่มุกต์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเลือก ปัญญา อุดชาชน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเสนอต่อประธาน สนช.  เพื่อให้ สนช.ดำเนินการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ทำการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม   ก่อนเสนอต่อที่ประชุม สนช.เพื่อลงมติ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ต่อไป
 
 
29 กันยายน 2558
 
รองประธาน สนช.เผยส่งรายชื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
 
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บอกว่า สนช.ได้เสนอชื่อสมาชิก ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้กับรัฐบาลพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แม้ว่ารองประธาน สนช.จะยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อตัวแทน ที่จะไปเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แต่มีรายงานว่า ที่ผ่านมาประธาน สนช. พรเพชร วิชิตรชลชัย ได้ทาบทามสมาชิกด้วยตัวเองหลายคน เช่น สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล้านรงค์ จันทิก และ ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ รวมถึง ทวีศักดิ์ สูทกะวาทิน เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ทำงานในการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 
 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ กรธ. และ สปท.
 
จเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีหากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยเบื้องต้นอาจมีการแต่งตั้งคณะทำงาน 1 คณะ โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการยกร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ กรธ. และมอบหมายให้สำนักกรรมาธิการ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ สปท. ซึ่งมั่นใจว่าบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
 
30 กันยายน 2558
 
วัชรพล ลาออก สนช. โดดลงสมัคร ป.ป.ช.
 
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สนช. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทำให้ขณะนี้เหลือจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมด 217 คน  ทั้งนี้ พล.ต.อ.วัชรพล เปิดเผยว่า ตนได้ไปยื่นใบสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง สนช. เนื่องจากคุณสมบัติการสมัครเป็นกรรมการป.ป.ช.มีข้อห้ามว่า ห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แม้ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จะได้รับการยกเว้น แต่คิดว่าไม่เหมาะสมจึงยื่นลาออกครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากตนไม่ได้รับการสรรหา ก็จะไปทำงานอย่างอื่นแทนได้
 
 
1 ตุลาคม 2558
 
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฯ การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร เป็นกฎหมาย
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 165 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 169 คน
 
สำหรับเหตุผลที่ต้องตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มีการค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางไม่เป็นที่น่าสนใจของตลาดเท่าที่ควร เพราะผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา ดังนั้นจึงสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และสามารถจำหน่ายออกไปได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
 
 
สนช.ตั้งกรรมาธิการฯ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างหลังสุพจน์ ไข่มุกต์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงคือ ปัญญา อุดชาชน
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฯ จำนวน  17 คน เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับตั้งแต่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
 
 
2 ตุลาคม 2558
 
วิษณุ เผยส่งรายชื่อ กรธ.ให้นายกฯ เลือก 30-40 รายชื่อ
 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการพุดคุยกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ มีชัย ฤชุพันธุ์ แล้ว แต่ส่วนตัวไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะได้จัดทำข้อมูลรายชื่อของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 30 ถึง 40 รายชื่อ เสนอให้นายกรัฐมนตรีแล้ว จากนี้ อยู่ที่นายกรัฐมนตรีและทีมงาน จะดำเนินการในนามของ คสช.  พิจารณา
 
“รายชื่อจะเป็นการผสมผสาน ทั้งคนที่สังคมรู้จัก เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คนรุ่นใหม่ รวมถึง ทหาร ที่มีในสัดส่วนที่เหมาะสม ผมเห็นว่า กรธ.ต้องมี บุคคลจากหลายมิติร่วมกัน ส่วนตำแหน่งประธาน กรธ. ก็เสนอรายชื่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาด้วย” วิษณุ กล่าว