กิจกรรม 'เปิดกล้อง ร้องป่าว โรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง อยากได้แบบไหน?'

กิจกรรม 'เปิดกล้อง ร้องป่าว โรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง อยากได้แบบไหน?'

เมื่อ 23 มิ.ย. 2558

 

เว็บไซต์ www.prachamati.org อยากชวนให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ส่งเสียงแสดงความเห็นออกมาว่า 'โรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง อยากได้แบบไหน?'
 
กติกาง่ายๆ 

1. ถ่ายรูปที่มีเขียนข้อความว่า 'My Roadmap'

2. เขียนบรรยายประกอบรูปว่า 'โรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง คุณอยากได้แบบไหน?'

3. โพสลงเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ Instagram ฟรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ

4. ติดแฮชแท๊ก #Prachamati 

หากต้องการเปิดให้เราและเพื่อนๆ อ่านความเห็นของคุณ กรุณาตั้งสถานะ Public 

ทุกข้อเสนอและความเห็นของท่านเราจะนำมาสรุปรวมและเผยแผ่สู่สาธารณะต่อไป เพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ทำให้หนทางไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ ที่รอเราอยู่มีความเป็นไปได้ด้วยกันสามทาง ดังนี้

1) หากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ในต้นเดือนกันยายน 2558 ก็จะใช้เวลาอีก 4 เดือน เผยแพร่ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนจะให้ประชาชนลงประชามติ หากประชาชนเห็นชอบ คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จะออกกฎหมายลูก 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส., พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาอีก 8 เดือน 

หมายความว่า ตามสูตรนี้จะมีการเลือกตั้งอย่างเร็วในเดือนกันยายน 2559

2) หาก สปช.ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 กำหนดให้ ครม. และ คสช. แต่งตั้ง "คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ" ชุดใหม่ และใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อร่างให้เสร็จ ก่อนจะนำไปลงประชามติ ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 4 เดือน และหากประชาชนเห็นชอบ ก็ต้องใช้เวลาอีก 8 เดือน จึงจะเลือกตั้งกันได้ 

หมายความว่า ตามสูตรนี้จะมีการเลือกตั้งอย่างเร็วในเดือนมีนาคม 2560  

3) หากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นใช้เวลาอีก 4 เดือน นำไปสู่การทำประชามติ แต่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติ ก็จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลา 6 เดือน ก่อนจะนำไปลงประชามติรองที่สอง ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 4 เดือน หากทำประชามติรอบที่สองแล้วผ่าน ก็จะใช้เวลาอีก 8 เดือน จึงจะเลือกตั้งได้ รวมเวลาทั้งหมดใช้เวลาไป 1 ปี 10 เดือน 

หมายความว่า ตามสูตรนี้ จะจะมีการเลือกตั้งอย่างเร็วในเดือนกรกฎาคม 2560

การวางโรดแมป#2 ครั้งใหม่นี้ย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ในฐานเข้าของประเทศ จึงควรส่งเสียง และช่วยกันส่งต่อเสียงทั้งหลายออกไป ว่าคิดเห็นกันอย่างไร

 

 

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: