NLA weekly (13 มีนาคม 2558) : สนช.ลงมติลับ ไม่ถอดถอน 38 ส.ว. กรณีแก้รัฐธรรมนูญ

NLA weekly (13 มีนาคม 2558) : สนช.ลงมติลับ ไม่ถอดถอน 38 ส.ว. กรณีแก้รัฐธรรมนูญ

เมื่อ 14 มี.ค. 2558
8 มีนาคม 2558 
 
กระทรวงการคลัง เตรียมปรับเพิ่ม ภาษีเหล้า-บุหรี่ 30-40%
 
สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่ากระทรวงการคลังจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายสรรพสามิตให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยสาระสำคัญยังคงเป็นไปตามที่กรมสรรพสามิตเสนอขึ้นมา คือ รวมกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามิต 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียว ปรับปรุงกระบวนการเก็บให้มีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีจากฐานราคาหน้าโรงงาน หรือราคาสำแดงนำเข้า (ซีไอเอฟ) มาเป็นราคาขายปลีก
 
สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอันดับต้นๆ ได้แก่บุหรี่ เนื่องจากที่ผ่านมาบุหรี่นำเข้าเสียภาษีน้อย รองลงมาเป็นเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งสินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 30-40% จากที่เคยเสียอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้ผู้ผลิตผลักภาระมาให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาแพงขึ้น
 
 
 
10 มีนาคม 2558 
 
ครม.อนุมัติร่างพรบ.สลากกินแบ่งฉบับใหม่
 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
  
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.สลากฉบับใหม่นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง เงินรางวัลจะไม่น้อยลงไปกว่าเดิม คือ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 รายได้ของรัฐจะถูกปรับลดลงจาก 28% เหลือ 20% ส่วนต่างที่เหลือจะนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดซื้อสลากเลขไม่สวยและสลากที่ขายไม่หมดกลับคืน เพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ในการจำหน่ายเกินราคา และองค์กรที่ได้รับสิทธิ์ให้รัฐดูแล อาทิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้ด้อยโอกาสยังได้รับโควต้าจำหน่ายเหมือนเดิม 
    
พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ร่างพ.ร.บ.จะมีการจำหน่ายสลากกินแบ่งด้วยเครื่อง เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ให้รายย่อยจำหน่ายเกินราคา แต่ตอนนี้เรื่องยังติดอยู่ที่ศาล ก็ต้องไปเจรจาว่าจะถอนฟ้องหรือไม่ หรือแนวทางต่อไปคือขายสลากที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือร้านสะดวกซื้อ และแนวทางที่สามคือการกระจายไปในระดับจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปจัดสรร 
 
 
 
ไฟเขียว 'ขอนแก่น-ธรรมศาสตร์'ออกนอกระบบ
 
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... , ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ... เป็นมติ ครม.วันนี้ ซึ่งครม.เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ทั้งนี้เป็นความประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอง เนื่องจากมีความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
 
 
 
12 มีนาคม 2558 
 
ข้าราชการเฮ! สนช.ไฟเขียวผ่านกม.ปรับเงินเดือน
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นการพิจารณาเรื่องด่วน ร่าง พ.ร.บ.บัญชีเงินเดือนและอัตราเงินเดือน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับที่... พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ฉบับที่… พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่… พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ… และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสร็จแล้ว 
 
หลักการสำคัญของร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ เป็นเรื่องของบัญชีเงินเดือน การปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมเป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป เพื่อแก้ไขปัญหาบางประเด็นอย่างเร่งด่วน โดยไม่เกี่ยวกับระยะยาวที่อาจต้องปรับทั้งระบบ 
  
การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่มีสมาชิกคนใดอภิปราย ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน 183 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง 
 
 
 
สนช. โหวตลับ มีมติไม่ถอดถอน อดีต 38 ส.ว. กรณีแก้รัฐธรรมนูญ
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาการลงมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 38 คน ออกจากตำแหน่งจากกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว.โดยไม่ชอบ ให้สมาชิกลงคะแนนลับในคูหาที่แบ่งเป็น 2 ช่อง คือ “ถอดถอน” กับ “ไม่ถอดถอน” โดยให้สมาชิกกาเครื่องหมายกากบาทเพียงอย่างเดียว โดยผู้ที่ถูกถอดถอนจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิก สนช.ที่มีอยู่ทั้งหมด คือ 132 เสียงขึ้นไป จากสมาชิก สนช.จำนวน 220 คน
       
ในการลงคะแนนครั้งนี้ได้แยกบัตรลงคะแนนเป็น 4 ใบ 4 สี แยกตามฐานความผิดเป็น 4 กลุ่มตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวหา โดยทุกกลุ่มมีพฤติการณ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. 
 
ในระหว่างการลงคะแนน ได้เชิญสื่อมวลชน ช่างภาพออกนอกห้องประชุมและสั่งงดการถ่ายทอดการกระเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน์จนกว่าจะนับคะแนนเสร็จ หลังจากใช้เวลาการลงคะแนนและนับคะแนนเกือบ 4 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า สนช.มีมติไม่ถอดถอน 38 อดีต ส.ว. เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง 132 เสียง 
 
 
 
กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทบทวนเนื้อหาเสร็จแล้วกว่า 120 มาตรา
 
การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาต่อเนื่องในวาระทบทวนร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา และบันทึกเจตนารมณ์ของแต่ละมาตราพร้อมปรับแก้ถ้อยคำให้ถูกต้อง โดยไม่มีการแก้ไขหลักการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตลอดทั้ง 5 วัน ผ่านไปแล้วประมาณ 120 มาตรา บวรศักดิ์ หารือกับสมาชิกว่า ในช่วงนี้ต้องการให้สมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทำหน้าที่ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือถึงการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า 27 ฉบับ แบ่งเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ ที่จำเป็นต้องตราขึ้นเนื่องจากมีองค์กรและบทบัญญัติใหม่เกิดขึ้นอีก 15 ฉบับ จึงต้องปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำควบคู่ไปให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด เนื่องจากเห็นว่า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่รู้หลักการใหญ่ของรัฐธรรมนูญ จึงควรเป็นผู้ที่ต้องจัดทำกฎหมายประกอบทุกฉบับ
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: