ผลพวงที่เห็นชัด จากการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

การชุมนุมที่ผิดกฎหมายแปลว่าอะไร ศาลปกครองหายไปไหน ศาลยุติธรรมคุ้มครองสิทธิประชาชนเพียงใด ติดตามฟังรายการกฎหมายในกำมือ ตอน ผลพวงที่เห็นชัด จากพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นำเสนอรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ จากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม