การเอาภาพ หรือเพลง มาตัดต่อลงในคลิป อาจไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การเอาภาพ หรือเพลง มาตัดต่อลงในคลิป อาจไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อ 24 พ.ย. 2557
การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การทำซ้ำหรือดัดแปลง งานของคนอื่น หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้นโดยทั่วไปการนำงานเพลง หรือภาพถ่าย หรือวีดีโอของคนอื่นมาตัดต่อไว้เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวีดีโอที่เราทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ย่อมเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์
 
แต่มีข้อยกเว้น
 
หากเป็นกรณีการเอางานของคนอื่นมาใช้ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอน โดยไม่แสวงหากำไร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการออกข้อสอบ หรือ เพื่อไว้ใช้ประโยชนสำหรับตนเองและครอบครัว ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 32)
 
การเอางานของคนอื่นมาใช้บางส่วนตามสมควร โดยมีการรับรู้ถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น มีการอ้างอิงถึง มีการกล่าวขอบคุณ เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงเอาไว้ด้วย ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 33)
 
ทั้งนี้ กรณีที่จะถือว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังต้องมีลักษณะ คือ
 
1. ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ไม่ทำให้การหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เสียไป เช่น ถ้าเจ้าของนำเพลงออกขาย แล้วมีคนคัดลอกไปขายแข่งในตลาดเดียวกัน ย่อมทำให้เจ้าของขายได้น้อยลง ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 
2.   ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ให้เช่า และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ ซึ่งสิทธิเหล่านี้ของเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องไม่เสียหายเกินสมควร 
 
 
เงื่อนไขทั้งสองข้อเป็นคำที่กว้าง ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนตายตัว ส่วนหนึ่งยังขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าของงาน คลิปวีดีโอชิ้นหนึ่งๆ ที่มีการเอาเพลงของคนอื่นมาตัดต่อใส่ไว้ หากมีผู้ชมคลิปไม่มากก็อาจไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของตัวจริง แต่หากเวลาต่อมามีผู้เข้าชมคลิปจำนวนมาก จนมากกว่าคลิปของเจ้าของเพลงจริงๆ ก็อาจถือว่าขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของงานนั้นๆ ได้ 
 
เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องให้มีตีความได้มาก และมีความไม่แน่นอน ข้อแนะนำสำหรับการทำคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “การศึกษาไทย เอาไงดีวะ!?” คือ 
 
1. ควรเลือกใช้งานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรืองานที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้สาธารณะใช้ประโยชน์ได้ ในระบบ Creative Common ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก http://search.creativecommons.org/
 
2. หากต้องการใช้ประโยชน์จากงานที่มีลิขสิทธิ์ ควรขออนุญาตเจ้าของผลงานนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมาก่อนดีกว่า หากเอามาใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่แสวงหากำไร เจ้าของงานก็น่าจะใจดีอนุญาตให้ใช้ได้อยู่แล้วล่ะ
 
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: 
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: