แก้ไขกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี

แก้ไขกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี

PM_SUN เมื่อ 31 มี.ค. 2553

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 107
ข้อ 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ข้อ 3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
โดยให้ยกเลิกสองข้อนี้ รวมทั้งขอให้ยกเลิกสองข้อนี้ในมาตราที่กำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วย เพราะดูแล้วไม่จำเป็นและไม่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกำหนดอายุเป็นการปิดกั้นคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน ในปัจจุบันนี้นักการเมืองส่วนใหญ่จะมาจากนักธุรกิจและมักจะมีครอบครัวกันแล้ว ทำให้การที่เข้ามาเล่นการเมืองนั้น ดูเหมือนจะมาเล่นเพื่อตนเองและเพื่อธุรกิจของตนเองมากกว่าที่จะทำเพื่อประเทศชาติ ที่สำคัญก็คือ ทำให้ไม่มีเวลามาดูแลประเทศอย่างจริงจัง เพราะต้องแบ่งเวลาไปดูแลธุรกิจและครอบครัวของตนเองด้วย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศชาติ
 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

PM_SUN's picture
มาโหวตกันมากๆนะครับ เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้มาบริหารประเทศ
อาคม สุวรรณนพ's picture
ความจริง หลักการของประชาธิปไตย น่าจะกำหนดลงไปว่าคนที่เสียภาษีทุกคนต้องมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษา เพราะคนที่ไม่มีการศึกษาเลย ก็มีส่วนร่วมในการสร้างประเทศนี้ได้เหมือนกัน หากเขาช่วยเสียภาษี นั่นก็แสดงว่าเขาก็เป็นแรงหนึ่งในการสร้างประเทศ จึงต้องให้สิทธิเขาด้วย
opop's picture
ไม่ทราบว่ากฎหมายที่พูดถึงนี่คือกฎหมายเลือกตั้ง หรืออะไรนะครับ

แต่ถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญ 2550 จริงๆ อยู่ในมาตรา 101
1. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด (หมายถึง เกิดในไทย หรือพ่อแม่เป็นคนไทย คนที่แปลงสัญชาติมาจะสมัครส.ส.ไม่ได้ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยหรือเปล่า)
2.มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3.เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ....

ส่วนข้อที่ว่าวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ก็ไม่เห็นแล้วนะครับ นั่นน่าจะอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540 มากกว่าครับ
(ผมพูดข้อเท็จจริง ไม่ได้สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับไหน)

แต่ถ้าที่ยกมาเป็นพรบ.เลือกตั้ง หรือพรบ.อะไร ก็ใช้ไม่ได้อยู่้แล้วเพราะขัดรัฐธรรมนูญ
PM_SUN's picture
นี่เป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี ซึ่งตามหัวข้อก็บอกอยู่แล้วนะครับ

แล้วที่บอกว่าอยู่ในมาตรา 101 นั้นไม่ใช่ครับ นี่คือข้อบังคับของมาตรา 101
มาตรา 101 ภายใต้บังคับ มาตรา 119 (1) ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ทำให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือก ตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคนให้ สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก เท่าที่มีอยู่