หยุดใช้รธน. 50 กลับไปใช้รธน. 40 แทน

หยุดใช้รธน. 50 กลับไปใช้รธน. 40 แทน

iLaw เมื่อ 25 มี.ค. 2553

กว่า 3 ปีนับแต่กระบวนการเริ่มร่าง ลงประชามติ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เต็มไปด้วยข้อถกเถียง ทั้งให้มีการแก้ไขปรับปรุง ทั้งให้ยกเลิกแล้วยกร่างใหม่ บ้างเสนอให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมก่อนการรัฐประหาร คือ ฉบับ 2540

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนนท. เป็นองค์กรที่มีท่าทีชัดเจนในเรื่องนี้ โดยพวกเขาเห็นว่า ให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540

อนุธีร์ เดชเทวพร เลขาธิการสนนท. คนปัจจุบัน และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญ2550 มีที่มาที่ไม่ถูกต้อง คณะผู้ร่างมาจากการตั้งของคณะรัฐประหารทั้งหมด กระบวนการทำประชามติก็เกิดขึ้นขณะที่มีการประกาศกฎอัยการศึกในหลายพื้นที่ ซึ่งภาวะการณ์เช่นนี้ คนที่มีความเห็นต่างไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

นอกจากนี้ อนุธีร์ย้ำว่า ประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ 2550 นั้น คือไม่เห็นด้วยทั้งต่อกระบวนการที่มา และไม่เห็นด้วยต่อเนื้อหา โดยเฉพาะเรื่องที่กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง

สิ่งนี้ทำให้สหพันธ์นิสิตนักศึกษา มีข้อสรุปร่วมกันว่า จำเป็นต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เพราะว่าฉบับปี 2550 นั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่แก้ไขได้ เพราะถึงหากแก้ไข ก็เป็นการแก้ไขภายใต้โครงสร้างที่ไม่เอื้ออำนวย เกิดขึ้นภายใต้สภาที่มีผู้แทนส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง อีกทั้งสถาบันศาลมีก็อำนาจมาก

“นี่แหละคือ โครงสร้างของอำมาตยาธิปไตยที่มีที่ทางในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น ถ้าแก้จากรัฐธรรมนูญปี 2550 ชาติหน้าก็ไม่เป็นประชาธิปไตย ถ้าจะแก้ควรกลับไปเริ่มต้นที่ ฉบับ 2540 ก่อนแล้วค่อยแก้จากฉบับ 2540"

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉบับที่ 18 นั้น อนุธีร์ย้ำว่า ถึงอย่างไรก็ต้องกลับไปใช้ฉบับปี 2540 ก่อน เพราะมิเช่นนั้นแล้วจะให้เกิดการเริ่มต้นแก้ไขบนฐานไหน หากเป็นการร่างใหม่ภายใต้บรรยากาศของฉบับ 2550 โครงสร้างของรัฐสภา โครงสร้างของศาล กลุ่มองค์กรอิสระต่างๆ ก็เป็นโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อระบอบอำมาตย์ ผ่านสภาที่มีคนของอำมาตย์ ซึ่งยากที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตย

"สมมติว่าร่างขึ้นมาใหม่ เอามาให้สภาพิจารณา สภาที่มีคนของอำมาตย์จะพิจารณาอย่างไร ถ้าเนื้อหามีความเป็นประชาธิปไตย ให้อำนาจประชาชนมากๆ ต้องการเขี่ยอำมาตย์ทิ้งไปจากเวที มันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงที่เค้าจะไม่ยอมรับ" เลขาธิการ สนนท. กล่าว

อนุธีร์เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มีความชอบธรรมมากที่สุด เพราะคณะสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ผู้ที่รับรองก็เป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง ในส่วนของเนื้อหาที่บกพร่องก็ค่อยเริ่มกระบวนการแก้ไขในภายหลังได้

เลขาธิการสนนท. เห็นว่า ในทางปฏิบัติเพื่อจะให้นำรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาใช้นั้น น่าจะมีกระบวนการประชามติ รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน

"ประชามติอาจจะไม่ใช่ทางออกเดียว หรืออาจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดด้วย เพราะมันก็ยังอยู่ในบรรยากาศของฉบับ 2550 ถ้าจะคิดแบบก้าวหน้าไปเลยก็คือว่า ต้องเปลี่ยนด้วยการปฏิวัติประชาชน"

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

3kingdoms's picture
เห็นด้วยอย่างมากเลย ที่ควรจะนำเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้ เพราะโดยรวมแล้ว มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากันเยอะเลย
cuepao's picture
ผมเห็นด้วยนะเพราะรัฐธรรมนูญนี้มีหลายข้อมากที่มีปัญหาเรื่องสิทธิทางประชาธิปไตยจริงๆๆ
nitrous's picture

แต่รธน.40 เปิดช่องโหว่ให้นักการเมืองทุจริตมากกว่าฉบับปัจจุบันนะครับคุณท่าน !!