ร่วมคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ!?"

See video

การศึกษาไทยกำลังป่วย?
ครูมีปัญหา? นักเรียนมีปัญหา? บทเรียนมีปัญหา? อุดมการณ์รัฐมีปัญหา? 

ชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป เสนอไอเดียปฏิรูปการศึกษาใหม่ๆ 

ในหัวข้อ "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ" 

อ่านรายละเอียดกติการการประกวด, ของรางวัล และ ช่องทางการส่งผลงานได้ที่ >>>http://ilaw.or.th/node/3232

ส่งภายใน 30 พฤศจิกายน 2557