ให้ทางเท้าคือทางเท้า ระยะร่นคือระยะร่น

ให้ทางเท้าคือทางเท้า ระยะร่นคือระยะร่น

Wan เมื่อ 10 มี.ค. 2553

ให้ทางเท้าคือทางเท้า ระยะร่นคือระยะร่น
ทางร่วมคือทางร่วม ทางสาธารณะคือทางสาธารณะ
รัฐจัดหาที่ให้คนยากไร้ที่ละเมิดสิทธิในระยะร่นของผู้อื่น
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยหน้าที่

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player